ข้อมูลตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชิงกลัด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเชิงกลัด หมู่ 2 บ้านเชิงกลัด หมู่ 3 บ้านท่าศาลเจ้า หมู่ 4 บ้านเชิงกลัด หมู่ 5 บ้านเชิงกลัด หมู่ 6 บ้านเชิงกลัด หมู่ 7 บ้านโคกหม้อ หมู่ 8 บ้านโพธิ์หอม หมู่ 9 บ้านโพธิ์หอม หมู่ 10 บ้านเชิงกลัด หมู่ 11 บ้านวังขรณ์ หมู่ 12 บ้านหัวแหลม หมู่ 13 บ้านไผ่ใหญ่

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง มีแหล่งน้ำและคลองชลประทานจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่ เหมาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพชนไก่, ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สระแจง, พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

1.ทำนา
2.เลี้ยงสัตว์
3.ค้าขาย/รับจ้าง

สาธารณูปโภค

เป็นพื้นมีระบบไฟฟ้า น้ำประปา ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี มาถนนสาย3030 เมื่อข้ามแม่น้ำน้อยที่อำเภอบางระจันแล้ว ถึงสี่แยกแรกจะเห็นป้อมตำรวจที่มีสัญญลักษณ์ไหสี่หูขนาดใหญ่ ให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไปอีกประมาณ9กิโลเมตร จะถึงวัดพระปรางค์ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของตำบลเชิงกลัด ซึ่งปัจจุบันมีการยุบรวมการปกครองขึ้นอยู่กับ อบต.ไม้ดัด

ผลิตภัณฑ์

ไหสี่หู - ข้าวสาร

สถานที่

1. วัดดอนกะเชา
2. วัดพระปรางค์ / เตาเผาลุ่มแม่น้ำน้อย
3. วัดโพธิ์รัตนาราม
4. วัดโพธิ์สุทธาลัย
5. วัดโพธิ์หอมสุทธาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยวัดพระปรางค์(ชัณสูตร)หมู่บ้านOTOPต้นแบบ เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ตั้งอยู่บนเนินขนาดใหญ่ตัวเตาบางตัวคล้ายเรือประทุนเรียกว่า"เตาประทุน"ผลิตภัณฑ์ที่พบมากคือไห ไหสี่หู อ่าง ครก กระปุก ขวด ช่อฟ้า กาน้ำ ช่อฟ้า ประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว์ต่างๆ กระสุนปืนใหญ่ แหล่งโบราณคดีนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ เป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และยังหมู่บ้านOTOPต้นแบบของจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย
2
3

ร้านอาหาร
1 ตะขบ อยู่ห่างจากวัดพระปรางค์ประมาณ1กิโลเมตร เป็นร้านอาหารประเภทอาหารป่า และอาหารปลาน้ำจืด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวสาร - ข้าวกล้องบรรจุถุง ผลิตภัณฑ์ข้าวสารหอมมะลิ 100 % และข้าวกล้องหอมมะลิ บรรจุถุง เม็ดข้าวสวย หุงขึ้นหม้อ สะอาด อร่อย มีกลิ่นหอม ถูกหลักอนามัย
2 เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ไหสี่หูเป็นเครื่องปั้นดินเผา ที่ต้องใช้ดินเฉพาะบริเวณแม่น้ำน้อย ในสมัยใช้บรรจุสิ่งของ แต่ปัจจุบันได้ฟื้นฟูศิลปะดังกล่าว โดยการนำเอามาเป็นแจกัน มีลักษณะพิเศษมีสี่หู

สินค้าโอทอป ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี