ข้อมูลตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ลำน้ำแม่ลาเป็นชื่อของแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองฯ และตำบลแม่ลาอำเภอบางระจัน ในบริเวณริมน้ำแม่ลาเขตอำเภอบางระจันมีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่รายรอบจึงได้รับการเรียกขานว่า"ตำบลแม่ลา"ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มริมลำน้ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์งาม อ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี และ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 892 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

แชมพูสมุนไพร-ปลาเชียง

สถานที่

1.วัดสะเดา
2.สำนักสงฆ์ "สุขใจดี"
3.วัดแหลมคาง
4.ลำแม่ลามหาราชานุสรณ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ลำแม่ลา เป็นลำน้ำขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนหัวใจของชาวสิงห์บุรีมาตั้งแต่โบราณ มีความร่มเย็นและคงสภาพความเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ ในลำน้ำแห่งนี้มีปลาช่อนที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมีรสชาติอร่อย คือ "ปลาช่อนแม่ลา"

ร้านอาหาร
1 ครัวมะลิวัลย์ ริมแม่ลา บริเวณหน้าวัดแหลมคาง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ปลาเชียงและไส้กรอกปลาสมุนไพร ปลาเชียง ผลิตจากปลายี่สกเทศและปลานวลจันทร์ รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาถูก
2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป
3 แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ประกอบด้วย ว่านหางจระเข้ อัญชัน ขมิ้นอ้อย ผสมกับสารเคมีที่ใช้ทำยาสระผม เช่น ลาโนลีน ผงฟอก ฯลฯ สระสะอาด ปลอดภัย มีกลิ่นหอม

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี