ข้อมูลตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพักทัน ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 บ้านคู, หมู่ 2 บ้านพักทัน, หมู่ 3 บ้านพักทัน, หมู่4 บ้านไร่เจ๊ก, หมู่5 บ้านโค, หมู่ 6 บ้านดงชะอม ,หมู่ 7 บ้านทุ่งกลับน้อย ,หมู่ 8 บ้านริ้วกรูด , หมู่ 9 บ้านหนองจิก และหมู่ 10 บ้านดงยางโทน

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีคลองชลประทานเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม เหมาะแก่การเพาะปลูก การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งคลี , ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,083 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 3030 ประมาณ 20 ก.ม. โดยเดินด้วยถนนสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี เข้าเขตอำเภอบางระจันข้ามสะพานแม่น้ำน้อยถึงตลาดบางระจันเลี้ยวขวาตรงสี่แยกเข้าไปทางตลาดชันสูตร ตำบลพักทันจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระจัน 11 ก.ม. และตลาดชันสูตร 5 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานสุ่ม,ไวน์ผลไม้

สถานที่

วัดกลางชูศรีเจริญ (หลวงปู่บุดดาถาวโร)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุ่มครอบไก่ สุ่มสานจากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นสำหรับครอบไก่บ้านไก่ชน
2 สุ่มจับปลา สุ่มจับปลา เครื่องมือหากินของคนในชนบทจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
3 ไวน์ผลไม้ ไวน์ เมรัยผลไม้ไทย ไวน์สับปะรด ลูกหว้า มะม่วง ลำไย ฯ

สินค้าโอทอป ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี