ข้อมูลตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือประมาณ 200 ปีเศษมาแล้ว ได้มีชาวบ้านบางระจันนำโดย นายจัน หนวดเขี้ยว,นายโชติ,นายดอก,นายทองเหม็น,นายทองแสงใหญ่,นายแท่น,นายเมือง,นายพันเรือง,ขุนสรร ได้รวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยต่อสู้กับพม่าที่มารุกราน ณ บริเวณบ้านบางระจัน โดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้ประสิทธิ์วิทยาอาคมบำรุงขวัญ ตั้งแต่ปีระกา เดือนสี่ ถึงเดือนเจ็ด ปีจอ พุทธศักราช 2308 ชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญจนสามารถรบชนะพม่าถึง 7 ครั้ง แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้เสียค่ายแก่พม่าในการรบครั้งที่ 8

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวประกอบกับมีบึงสาธารณะจำนวนมาก และมีระบบชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้างและค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,516 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.50 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรี(รถโดยสารประจำทางสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี) มายังตำบลบางระจันตามเส้นทางถนนสายสิงห์บุรี - สุพรรณบุรีหรือทางหลวงหมายเลข 3032 เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที รถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 15 นาที

ผลิตภัณฑ์

อุทยานค่ายบางระจัน,แก้วเป่าประดิษฐ์

สถานที่

1.อุทยานค่ายบางระจัน 2.วัดโพธิ์เก้าต้น 3.ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน 4.สถานีตำรวจภูธรอำเภอค่ายบางระจัน 5.โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 6.สำนักงานไฟฟ้าอำเภอค่ายบางระจัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเนื่องจากมีความร่มรื่น สะอาดตา อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในบริเวณอุทยานเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนั้นยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเช่นกัน
2
3 วัดโพธิ์เก้าต้น เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีประวัติศาสตร์ครั้งสมัยพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านได้ตั้งค่ายเพื่อต่อสู้กับผู้รุกรานอย่างห้าวหาญ จนเป็นที่เลื่องลือจนถึงทุกวันนี้ ภายในมีรูปหล่อสำริดของพระอาจารย์ธรรมโชติประดิษฐานอยู่ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าโบสถ์ และยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลวีรชนชาวบ้านบางระจัน ที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วไป อยู่ตรงข้ามกับอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ริมถนนสายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี

โรงแรม
1 ค่ายบางระจัน สร้างสรรค์เยาวชน 49 หมู่ 8 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร : 0 3653 5661-2, 08 9083 6328 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 150 - 1,000 บาท
2 โฮมสเตย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน โรงพยาบาลค่ายบางระจัน หมู่ 11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150 โทร : 0 3659 7041, 0 3653 5375

ร้านอาหาร
1 ครัววังกา ม.6 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน โทร. 036-597227 สวนอาหาร จำหน่ายอาหารตามสั่ง
2 อี๊ดโภขนา ม.3 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน โทร. 036-535203 จำหน่ายอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผักตบชวาเปียถัก 1 กระเป๋าผักตบชวาเปียถัก 1
2 จักสานหวาย ลายสับปะรดเส้นเดี่ยว ให้ชิ้นงานปราณีตใช้ฝีมือในการผลิตที่ละเอียดขึ้น ทาสีเพื่อให้เข้ากับเสื้อที่สวมใส่ของผู้ใช้ทุกแบบและเพิ่มมูลค่าโดยการกรุรูดปากกระเป๋าเพื่อความสวยงาม
3 น้ำตาลปึก น้ำตาลปึก
4 น้ำพริกต่างๆ น้ำพริกต่างๆ
5 น้ำลูกยอ 90% น้ำลูกยอ 90% "บัวศรี" สูตรน้ำผึ้ง
6 ผลไม้แปรรูป
7 เทียนหอม เทียนหอม
8 เทียนหอม เทียนหอม
9 แก้วเป่าประดิษฐ์ แก้วเป่าประดิษฐ์ เช่น เรือสุพรรณหงส์ มังกรคู่ วีรชนชาวบ้านบางระจัน ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

สินค้าอีคอมเมิร์ซ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี