ข้อมูลตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.โพสังโฆ แต่ก่อนเคยเป็นที่ตั้งเมืองสิงห์ยุคเก่า มีหลักฐานเป็นเจดีย์เก่าอยู่ที่หน้าวัดสิงห์ และรูปปั้นสิงห์ดินเผา1คู่อยู่ที่วัดสิงห์สุทธาวาส 1 ตัว และหน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน 1ตัว ภายหลังมีการย้ายเมืองสิงห์ไปอยู่ที่บางต้นโพธิ์ ให้ชื่อตามชื่อของขุนโพธิ์สังฆคามเป็นตำบลโพสังโฆจนกระทั่งปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทุกหมู่บ้านในแนวเหนือใต้ อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเหมาะแก่การเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,128 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 980 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางตามทางหลวงหมายเลข 3032 สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 12 กิโลเมตร หรือจะใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 3454 ผ่านอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอท่าช้าง ตำบลโพสังโฆห่างจากอำเภอท่าช้าง ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว

สถานที่

1. วัดสิงห์สุทธาวาส
2. ที่ทำการองค์การโทรศัพท์
3. ที่ทำการไปรษณีย์
4. ตอนส่งน้ำชันสูตร
5. ที่ทำการเทศบาลโพสังโฆ
6. ธนาคารไทยพาณิชย์
7. แม่น้ำน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพิกุลทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เรียกกันทั่วไปว่า"วัดหลวงพ่อแพ" มีพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว พระวิหารมีวิหารคต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ มีสวนธรรมชาติร่มรื่น พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ(พระเทพสิงหบุราจารย์) บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน เป็นที่อาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก

ร้านอาหาร
1 ตลาดท่าข้าม ตลาดท่าข้าม ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน เป็นตลาดอาหาร นานาชนิด อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว อาหารว่าง เป็นอาหารที่นิยมมาแต่โบราณ แสดงถึงภูมิปัญญา ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี