ข้อมูลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เล่าสืบทอดกันมาว่า เดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน บริเวณหนองน้ำมีต้นกระทุ่มขึ้นอยู่ริมหนองน้ำ ใช้เป็นที่พักผ่อนของผู้เลี้ยงวัวควาย ทำนา หาปลา ชาวบ้านเรียกชื่อว่า "หนองกระทุ่ม" จนติดปากมาถึงปัจจุบัน และใช้ชื่อตำบลว่า"ตำบลหนองกระทุ่ม"

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวะนตก ติดกับ ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลักทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 570 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 480 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางถนนสายสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ตำบลหนองกระทุ่มห่างจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 32 ก.ม. และห่างจากที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจันประมาณ 17 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

ธูปหอม, ขนมกง

สถานที่

1) วัดหนองกระทุ่ม
2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
3) ที่ทำการ อบต.หนองกระทุ่ม
4) สถานีอนามัย ต.หนองกระทุ่ม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกง ขนมกง
2 ธูปหอม ธูปหอมสำหรับไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี

กลุ่มทำธูปหอม
สิงห์บุรี
กลุ่มทำขนมกง
สิงห์บุรี