ข้อมูลตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพม่าได้มาตั้งทัพแถบบริเวณค่ายพม่าบริเวณตำบลบ้านแป้งและได้สร้างพระพุทธรูปไว้2องค์ๆแรกอยู่ที่วัดชีป่า ตำบลบ้านแป้ง องค์ที่สองอยู่ที่ตำบลพระงามเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามหันไปทางทิศตะวันตกทิศเดียวกับเมืองหงสาวดีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมทำให้กระแสน้ำพัดพาบ้านเรือนเสียหาย และมีการสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ชาวบ้านได้นำลักษณะที่งดงามของพระพุทธรูปมาตั้งชื่อเป็นตำบลพระงาม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางฝั่งตะวันออกและแม่น้ำน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.เกษไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำศาลพระภูมิ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

เส้นทางคมนาคมเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบางส่วน ระบบประปามีครบทุกหมู่บ้าน การไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน โทรศัพย์สาธารณะ จำนวน 22 แห่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) พอถึงจังหวัดสิงห์บุรี สามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เดินทางโดยถนนสายเอเชียเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีแยกซ้ายเข้า
ทางแยกวัดไชโยวรวิหาร ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 309 ผ่านวัดไชโยวรวิหารไปทาง จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร
2. เดินทางโดยถนนสายเอเชีย เข้าเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี(หลักกิโลเมตรที่ 139) และเดินทางต่อผ่านถนนสายสิงห์บุรี - อ่างทอง (ทางหลวงหมายเลข 309)ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปทางจ.อ่างทองระยะทาง 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ศาลพระภูมิ, จักสานพลาสติก

สถานที่

1.วัดราหุล
2.วัดชีปะขาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดราหุล วัดราหุลอยู่ไม่ไกลจากวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จ.อ่างทอง ที่มีชื่อเสียง เดินทางต่อไปตามถนนสาย 309 (อ่างทอง-สิงห์บุรี สายเก่า) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่วิจิตรสวยงามมากมาย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานพลาสติก จักสานพลาสติก
2 ศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความเป็นอยู่ของคนไทย คนไทยถือว่าต้องมีศาลพระภูมิคู่บ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลของผู้อยู่อาศัย ศาลพระภูมิประกอบด้วย ตัวเรือน ฐาน จาน เสา หน้าบรรณ กันทวย ช่อฟ้า ครุฑ ยอดฉัตร ที่หล่อมาจากคอนกรีต

สินค้าโอทอป ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี