ข้อมูลตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่แห่งนี้ติดแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยก่อนถือว่าเป็นย่านธุรกิจมีเรือสินค้ามาค้าขายมากมาย ที่รู้จักดีคือหม้อ ไห ชาม ที่สร้างรายได้และทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ชาวบ้านเรียกขานนามหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหม้อ" ต่อมาเป็น "ตำบลบ้านหม้อ"

พื้นที่

มีสภาพพื้นดินและต้นน้ำที่สมบูรณ์ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคกลาง การเดินทางสะดวก ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากนัก มีย่านอุตสาหกรรมการลงทุนในพื้นที่รับผิดชอบของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน, ทำไร่ และลูกจ้างเอกชน
อาชีพรอง ทำที่นอน, ทำน้ำพริก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,626 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอน ฟูก

สถานที่

1. โรงพยายาบาลอำเภอพรหมบุรี ขนาด 10 เตียง
2. ร.ร.พรหมบุรีรัชดาภิเษก
3. ร.ร.ชุมชนวัดตราชู
4. ร.ร.บ้านเก่า
5. ร.ร.วัดเก้าชั่ง
6. ร.ร.วัดโคปูน
7. หนองหูช้าง(ม.7)
8. สวนป่าศีพรหมประสิทธิ์ (ม.5)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้สมุนไพร คุกกี้สมุนไพร คุกกี้สิงคโปรงา คุกกี้เนยสดธัญพืช ฯลฯ
2 ตู้เย็น ตู้เย็น
3 ที่นอน ผลิตภัณฑ์ที่นอน เป็นสินค้าที่นำนุ่นมายัดใส่ปลอกหมอน ที่นอน หมอนข้าง
4 ปลาแดดเดียว ปลาแดดเดียว
5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้าแจ๋ว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้าแจ๋ว ลูกประคบ สมุนไพรอบไอน้ำ ชาตะไคร้ ชามะรุม สบู่มะรุม โลชั่นมะรุม ฯลฯ
6 เข็มขัดถัก เข็มขัดถัก
7 ไข่เค็มนรเสฏฐ์ ไข่เค็มนรเสฏฐ์
8 ไข่เค็มนรเสฏฐ์บ้านเก่า ไข่เค็มนรเสฏฐ์บ้านเก่า

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี