ข้อมูลตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประชาชนชาวบ้านแป้งเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ที่เคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มาตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน บ้านสามหมื่น บ้านฉางปูน และได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำนวน 4 วัด 1)วัดคู 2)วัดกลางธนรินทร์ 3)วัดจินดามณี 4)วัดพุทธาราม บ้านแป้งมีสัญญลักษณ์เป็นป้อมแนวคูค่ายพม่าและทุ่งข้าว คำขวัญคือ"สาวงามบ้านแป้ง แหล่งประวัติศาสตร์ อาหารอร่อยมากมาย หลากหลายชนพื้นเมือง" ของดีที่น่าสนใจ ได้แก่
1.กลุ่มสตรีทำน้ำพริก บ้านฉางปูน ม.3
2.กลุ่มสตรีทำปลาส้ม บ้านฉางปูน ม.3
3.กลุ่มเลี้ยงไก่ชนเชิงการค้า บ้านฉางปูน ม.3
4.ตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดกลางธนรินทร์ ซึ่งมีสินค้าที่ลือชื่อ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมเบื้องญวน ขนมไทย หมูย่าง หอยทอด ที่รับรองได้ว่าใครได้ลิ้มลองต้องกลับมาเยือนบ้านแป้งอีก

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา , ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพรอง รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 481 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 251 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จากกรุงเทพฯตามถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) ไปทางเหนือ หลักกิโลเมตร ที่ 128 -129 ทางเข้าตำบลบ้านแป้งจะอยู่ด้านซ้ายมือ(ตะวันตก)

ผลิตภัณฑ์

ตลาดวัดกลางธนรินทร์,ปลาส้ม,เครื่องดื่มสมุนไพร

สถานที่

1.วัดกลางธนรินทร์
2.วัดจินดามณี
3.วัดพุทธาราม
4.วัดเสาธงทอง
5.วัดนาคนันทาราม
6.ที่ทำการ อบต.บ้านแป้ง
7.แนวคูค่ายพม่า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แนวค่ายพม่า เป็นแนวค่ายพม่าในครั้งที่พม่ายกทัพมาประชิดกรุงศรีอยุธยา เพื่อสั่งการทหารให้เข้าโจมตี จังหวัดสิงห์บุรีได้สร้างค่ายพม่าจำลองขึ้นตรงบริเวณนั้น มีสภาพร่มรื่นใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ริมถนนสายเอเชีย ตรงข้ามปากทางเข้าวัดคู
2 ตลาดวัดกลางธนรินทร์ แสดงถึงความเป็นอนู่ของประชาชนริมน้ำ ตลาดริมแม่น้ำครั้งประชาชนส่วนใหญ่ใช้การสัญจรทางเรือในอดีต และปรากฎมาจนถึงทุกวันนี้ ที่น่าสนใจคือร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว กาแฟโบราณ ขนมไทย ขนมเบื้องญวน หมูย่าง หอยทอด ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นทุกวัน

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้า ตลาดวัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี โทร0-3653-7 เป็นร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริโภคคือคนในจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดใกล้เคียง และผู้รู้จัก
2 ร้านขนมหวานบ้านแป ตลาดวัดกลางธนรินทร์ โทร.0-3659-9092 จำหน่ายขนมหวานไทย เช่นฝอยทอง ทองหยอด
3 ร้านขนมเบื้องญวนบ ตลาดวัดกลางธนรินทร์ โทร.0-3659-8532 จำหน่ายขนมเบื้องญวน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กลุ่มสมุนไพรสตรีบ้านแป้ง กลุ่มสมุนไพรสตรีบ้านแป้ง
2 ปลาส้มฟัก ปลาส้มฟัก
3 สาลี่มะพร้าวอ่อน สาลี่มะพร้าวอ่อน
4 เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร
5 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี
6 โคมไฟ โคมไฟ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี