ข้อมูลตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประชาชนตำบลหัวป่าเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมามีการขยายออกไปอีกรวม 4 หมู่บ้านคือ หมู่1)บ้านจวนเก่า หมู่2)บ้านชลอน หมู่3)บ้านวัดโบสถ์หรือบ้านหัวป่า หมู่4)บ้านหัวงิ้ว

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตลอดแนวตำบล การตั้งบ้านเรือนหนาแน่นตามริมแม่น้ำ ดินเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลต้นโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อตำบลโรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลจักรสีห์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เกษตรกรรม
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน
มีโทรศัพท์อย่างทั่วถึง(ครบทุกหลังคาเรือน)
มีระบบประปาบริการทุกครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพมหานครโดยเส้นทางสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) เลี้ยวซ้ายที่ทางเข้าวัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเลี้ยวขวาใช้ถนนทางหลวงหมายเลข309 อีกประมาณ 35 ก.ม.(ก่อนถึงตัวจังหวัดสิงห์บุรี 5 ก.ม.)

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ,แค๊บหมู

สถานที่

1.วัดโบสถ์
2.วัดพรหมเทพาวาส(วัดชลอน)
3.วัดหัวป่า
4.หนองสาหร่าย
5.หนองหัวดอน
6.หนองหัวป่า(บางไผ่ป่า)
7.ที่ทำการ อบต.หัวป่า
8.สถานีอนามัยตำบลหัวป่า
9.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโนยีการเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองหัวดอน และหนองสาหร่าย เป็นหนองบึงสาธารณะในเขตหมู่ที่1ถึง4 ต.หัวป่า มีสภาพเป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน
2

ร้านอาหาร
1 บอย ออกจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปตามถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง(ทาง อาหารตามสั่ง ที่มีชื่อเสียงคืออาหารที่ทำจากปลาน้ำจืด
2 รุ่งอรุณฟิชชิ่งพา 139 หมู่ที่3 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร.036- ร้านอาหารริมหนองน้ำ เป็นห้องอาหารที่มีทั้งห้องโถงใหญ่ และ เป็นซุ้มส่วนตัว มีบรรยาการร่มรื่น อีกทั้งยังให้ผู้สนใจกีฬาตกปลาด้วยเบ็ดเข้ามาใช้บริการอีกด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น หุงรับประทานแก้โรคเหน็บชา
2 ข้าวหลามบ้านหัวป่า ข้าวหลามบ้านหัวป่า
3 อาหารของขบเคี้ยว แค๊บหมู, ข้าวเกรียบปลา, ขนมปังหน้าธัญญพืช

สินค้าโอทอป ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี

 ชญาดา
สิงห์บุรี