ข้อมูลตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลถอนสมอ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลถอนสมอทั้งตำบล เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอท่าช้างและส่วนราชการต่างๆ มีความเจริญทางด้านการปกครอง การค้าขายมาช้านาน เนื่องจากเป็นเมืองเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือของชาวบ้านหลายจังหวัดในภาคกลาง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทั้งนาข้าว พืชไร่และพืชสวน อยู่ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี 17 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำน้อยตรงข้ามกับ ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับราชการ

สาธารณูปโภค

มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นเนื่องจากตำบลถอนสมอเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ของอำเภอท่าช้าง เป็นเมืองที่มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาด/ร้านค้าหลายแห่ง
-มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
-มีระบบประปา ครอบคลุมทั่วถึง
-มีโทรศัพท์ใช้อย่างพอเพียง

การเดินทาง

เดินทางไปยังตำบลถอนสมอ อ.ท่าช้าง ได้โดยใช้เส้นทางจากจังหวัดสิงห์บุรี ตามทางหลวงหมายเลข 3032 แล้วแยกเข้ามาทางถนนสาย 3454 ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี 17 กิโลเมตร หรือมาจากอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามทางหลวงหมายเลข 3454 ห่างจากอำเภอโพธิ์ทอง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมถ้วยฟู,เมี่ยงคำ,ไข่เค็ม

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง
2) สถานีตำรวรภูธรอำเภอท่าช้าง
3) วัดโบสถ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพิกุลทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เรียกกันทั่วไปว่า"วัดหลวงพ่อแพ" มีพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว พระวิหารมีวิหารคต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ มีสวนธรรมชาติร่มรื่น พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ(พระเทพสิงหบุราจารย์) บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน เป็นที่อาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก อยู่ในเขตเทศบาลถอนสมอ ต.พิกุลทอง
2

ร้านอาหาร
1 ครัวสุมาลัย ม.4 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทร.01-4979984 อาหารตามสั่ง ที่มีชื่อเสียงคืออหารประเภทปลา อยู่ห่างจากเทศบาล ที่ว่าการอำเภอท่าช้าง และวัดพิกุลทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร
2 ร้านอาหารครัวจำปี ม.4 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทร.01-4979984 ร้านอาหารตามสั่ง อยู่ห่างจากเทศบาลถอนสมอและที่ว่าการอำเภอท่าช้าง ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากวัดพิกุลทอง 1 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมถ้วยฟูน้ำตาลสด ขนมถ้วยฟู ขนมไทยที่ได้จากการแปรรูปเมล็ดข้าวเจ้า กับส่วนผสมคือน้ำตาลสด
2 ข้าวกล้องปลอดภัย ข้าวกล้องปลอดภัย
3 เมี่ยงคำ ขนมไทยโบราณ แปรรูปเป็นเมี่ยงคำใส่กล่องพร้อมรับประทาน
4 ไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี