ข้อมูลตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สันนิษฐานว่าประมาณ 200 ปีก่อน มีชาวบ้านอพยพมาจากบ้านบางระจันมาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ ตำบลพิกุลทองเดิมขึ้นกับตำบลถอนสมอ และมีการแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลพิกุลทองโดยตั้งชื่อตามชื่อวัดพิกุลทอง ขึ้นอยู่กับเทศบาลตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

พื้นที่

ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าช้าง ประมาณ 1 ก.ม. ห่างจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวจังหวัด ครึ่งชั่วโมง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำน้อย และ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำสวน ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ ไม่มีภูเขา
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน มีประปาใช้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านการคมนาคมเชื่อมโยงทั่วถึง สามารถเดินทางได้สะดวก

การเดินทาง

จากสิงห์บุรี โดยถนนสาย 3032 สิงห์บุรี - ค่ายบางระจัน แล้วแยกเข้าถนนสาย 3454 ห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี 17 กิโลเมตร และสามารถเดินทางมาจากอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามถนนสาย 3454 ห่างจาก อ.โพธิ์ทอง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลายอ

สถานที่

1.วัดพิกุลทอง
2.โรงเรียนวัดพิกุลทอง
3.สถานีอนามัยตำบลพิกุลทอง
4.ลำโพประจักษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพิกุลทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เรียกกันทั่วไปว่า"วัดหลวงพ่อแพ" มีพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตัก 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว พระวิหารมีวิหารคต เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ มีสวนธรรมชาติร่มรื่น พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ(พระเทพสิงหบุราจารย์) บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน เป็นที่อาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก
2
3

ร้านอาหาร
1 ครัวสุมาลัย ม.2 ตำบลพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทร. 036-54014 จำหน่ายอาหารตามสั่ง ที่มีชื่อเสียงคืออาหารประเภทปลา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ / เทศบาลตำบลถอนสมอ และ วัดพิกุลทอง 2 กิโลเมตร
2 ร้านอาหารครัวจำปี ม.4 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี โทร.01-4979984 ร้านประเภทสวนอาหารจำหน่ายอาหารตามสั่งในราคาถูก ห่างจากเทศบาลตำบลถอนสมอและที่ว่าการอำเภอท่าช้าง 2 กิโลเมตร ห่างจากวัดพิกุลทอง 1 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลายอจากกลุ่มแม่บ้านตำบลพิกุลทอง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปลาที่ได้จากแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อถนอมอาหารให้สามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นปลายอห่อด้วยใบตองบรรจุขนาด 200 กรัม
2 สาโทศรีทองสุข สาโทศรีทองสุข

สินค้าโอทอป ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง สิงห์บุรี