ข้อมูลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอินทร์บุรี มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นเมืองที่พระอินทร์อาศัยอยู่ จึงมีชื่อเรียกว่า อินทร์บุรี ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีก็มีอำเภอพรหมบุรี เป็นที่เล่าขานกันมาว่า เป็นเมืองที่พระหรหมอาศัยอยู่ เช่นกัน

พื้นที่

ตำบลอินทร์บุรี เป็นที่ตั้งของอำเภออินทร์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อยู่ตอนกลางของอำเภออินทร์บุรี เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของตำบลได้รับอิทธิพลมรสุมพัดผ่านเช่นเดียวกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ฉะนั้นลักษณะภูมิอากาศจึงแบ่งเป็น 3 ฤดู

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประศุก , ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บงอบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 862 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,112 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดถึง อบต.อินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 47 กม. ใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินสายสิงห์บุรี - ชัยนาท สาย 311 หรือใช้เส้นทางสายเอเชีย อบต.อินทร์บุรีอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณวัดสำโรง) และอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี ประมาณ 100 เมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะ, กุนเชียง, ปลาช่อนแดดเดียว

สถานที่

1.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
2.หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี
3.ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
4.โพธิ์เงิน - โพธิ์เผือกวัดสำโรง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาก่อน เกิดขึ้นโดยทางวัดจัดตั้งห้องสมุดขึ้นในปี พ.ศ.2481-2482 ในปีดังกล่าวได้มารวมโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ไว้ด้วย ปี พ.ศ.2483 ก็ได้นำโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้ออกมาจัดแสดงในรูปของพิพิธภัณฑ์วัด มีทั้งการจัดแสดงศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี ได้แก่ ภาชนะดินเผา หม้อ ไห ชาม กาน้ำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ ตุ้มหู ลูกกระพรวน ลูกปัด และยังมีเครื่องถ้วยโบราณ ถ้วยชามสังคโลก เบญจรงค์
2 โพธิ์เงิน - โพธิ์ทองเผือกวัดสำโรง
3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
4 ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณพ.ศ.2365 เนื่องจากแต่เดิมมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่อยู่มากในบริเวณวัด ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าวัดม่วง จิตกรรมภาพเขียนเป็นสีฝุ่นมีรองพื้น แสดงให้เห็นถึงการเขียนทับซ้อนกันไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยไม่มีเรื่องราวต่อเนื่องกัน
5 ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
6 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
7 ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
8 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี
9 หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี ในพ.ศ. 2504 สร้างอาคาร 2 ชั้น บนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชั้นล่างเป็นหอสมุด สาขาแห่งชาติ พร้อมทั้งรับถาวรวัตถุที่ประชาชนนำมาถวายพระสิงหบุราจารย์ พ.ศ. 2518 ปรับปรุงหอสมุด "ศาลาศักดิ์บุรินทร์ " ให้เป็นอาคารประกอบแสดงหุ่นประกอบบ้าง เก็บหนังสือบ้าง และรับบริจาคหนังสือ และได้ทุนซื้อหนังสือ มีหนังสือไม่ต่ำกว่าหมื่นเล่ม พ.ศ. 2519 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินทร์บุรี
10 ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
11 ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
12 หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุนเชียง กุนเชียงปลาสมุนไพร, กุนเชียงหมู
2 กุนเชียงปลา กุนเชียงปลา บรรจุด้วยถุงสูญญากาศ
3 ขนมเปี๊ยะ
4 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
5 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
6 ขนมเปี๊ยะ (เล่าฮ่อเจี๊ยะ) ขนมเปี๊ยะ (เล่าฮ่อเจี๊ยะ)
7 ขนมเปี๊ยะเล้าซากี่ แม่ละเอียด ขนมเปี๊ยะเล้าซากี่ แม่ละเอียด
8 ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง(ฮง) ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง(ฮง)
9 น้ำอ้อย น้ำอ้อย
10 น้ำเตยหอม น้ำเตยหอม
11 ปลาช่อนแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว
12 ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไทย ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไทย
13 รองเท้าผ้าไหม รองเท้าผ้าไหม
14 แปรรูปปลาแม่ลา แปรรูปปลาแม่ลา

สินค้าโอทอป ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี