ข้อมูลตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลประศุก เป็นชื่อใหม่ เดิมนั้นชื่อตำบลบ้านม้า ตำบลประศุกใช้สัญลักษณ์ รวงข้าว ถั่วลิสง และการจับมือ หมายถึง ในพื้นที่ในตำบลประศุก ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าวและถั่วลิสง และการสมัครสมานสามัคคีกันในการประกอบอาชีพ ต.ประศุกตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออินทร์บุรี มี 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1)บ้านประโมง หมู่ที่2)บ้านประโมง หมู่ที่3)บ้านปลาไหล หมู่ที่4)บ้านปลาไหล หมู่ที่5)บ้านบุ่งชีน้ำร้าย หมู่ที่6)บ้านต้นหว้า หมู่ที่7)บ้านม้า หมู่ที่8)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่9)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่10)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่11)บ้านดอนแมงรัก

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ราว 31 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,600 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 80 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีไปตามทางหลวงหมายเลข311 ผ่านทางเข้าที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะเป็นเขตตำบลประศุก

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าหวาย,ไข่เค็ม

สถานที่

1. วัดสว่างอารมณ์ มีวิหารเก่าแบบเก๋งจีนโบราณ รูปเหมือนโบราณสมเด็จพลวงพ่อโต และรอยพระพุทธบาทจำลอง
2. วัดดอกไม้ มีพระเชียงแสน พระหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออิ่ม รูปหล่อพระครูสังวาลย์ มีวิหารเก่าเป็นมรดกโลก ธรรมาสโบราณในอดีต เป็นสถานที่ที่ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นทางเรือและทรงแวะพักผ่อน
3. หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ร้านอาหาร
1 ร้านนางชูชาติ คำ 66/1 ม.5 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ร้านอาหารตามสั่ง
2 ร้านนางสมควร โพธ 45/4 ม.9 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ร้านอาหารตามสั่ง
3 ร้านนางสุนันท์ เท 79 ม.5 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ร้านอาหารตามสั่ง
4 ร้านนายจาย คงแจ้ 38 ม.7 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ร้านอาหารตามสั่ง
5 ร้านนายจำนงค์ เก 111 ม.6 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ร้านอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ตะกร้าจักสานพลาสติก ตะกร้า กระบุง เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ได้จากการจักสานเส้นพลาสติก
2 ทุ่งสิงห์สาโท สุรากลั่น "ทุ่งสิงห์"
3 ไข่เค็มไอโอดีน ไข่เค็มไอโอดีน
4 ไวน์ผลไม้ ไวน์ที่ได้จากการหมักผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละฤดูกาล เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรจุขวด

สินค้าโอทอป ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี