ข้อมูลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับยาเป็นตำบลในอำเภออินทร์บุรี

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตร พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่สำหรับทำนา มีแหล่งน้ำและลำคลองผ่านหลายสาย พอเพียงสำหรับการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อินทร์บุรี , ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี , ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และ บ้านดอนกำ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทำขนมนางเล็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,673 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 760 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าถนนหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง จนถึงจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด,ขนมเปี๊ยะ

สถานที่

วัดสิงห์
วัดศาสโคดม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไหสี่หูหุ้มผ้าไหม
2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนแฝกทับยา ขนมนางเล็ด
3 ขนมนางเล็ต
4 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
5 เสื้อสตรี เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี เสื้อเชิ้ต
6 เสื้อสำเร็จรูป เสื้อสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี