ข้อมูลตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนบริเวณแห่งนี้มีต้นงิ้วใหญ่เล็กขึ้นอยู่มากมาย เมื่อถึงฤดูที่ต้นงิ้วออกดอกจะงามสะพรั่งทั้งดอกสีแดงและสีส้มเป็นทิวแถวเรียงรายไปทั่ว จึงได้รับขนานนามว่าตำบล"งิ้วราย"

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสิงห์บุรี 16 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่างาม , ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวไผ่ อ.เมือง , ต.โพธิ์ชัย อ .อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,103 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ไปตามถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) ขาขึ้นไปภาคเหนือ ประมาณ 16 ก.ม. ทางด้านขวาของถนนจะเห็นทางเข้าตำบลงิ้วราย ระยะทางจากสายเอเชียไปถึง อบต.งิ้วรายประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

อิฐมอญ/ตะกร้าพลาสติก/งอบใบลาน

สถานที่

1.เจดีย์เอน (วัดไผ่ขาด)
2.วัดกระโจม
3.บึงโพธิ์เรียม
4. หลวงพ่อเพชร (วัดแหลมทอง)
5. หลวงพ่อพลอย (วัดไผ่ขาด)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระบุง/ตะกร้าจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน จากเส้นพลาสติก
2 งอบใบลาน งอบใบลาน
3 ผ้าทอมัดหมี่ ผ้าทอมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี