ข้อมูลตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลท่างามต่อ ๆ กันมา ทราบว่าเมื่อประมาณ 150 ปีเศษ(พ.ศ.2390) ชาวบ้านแถบนี้ได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาชนลาว เนื่องจากขณะนั้นเมืองเวียงจันทร์มีความทุรกันดาร การทำมาหากินลำบาก ประชาชนอดอยาก ประกอบกับชาวลาวบางส่วนถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยของประเทศไทย เมื่อเดินทางผ่านมาถึงบริเวณพื้นที่แห่งนี้เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงตั้งรกรากตรงพื้นที่แห่งนี้ และจากสภาพที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมีท่าน้ำหลายแห่ง มองแล้วสวยงามสบายตาสบายใจ จึงให้ชื่อว่า"ท่างาม" เมื่อตั้งขึ้นเป็นตำบลก็ใช้ชื่อนี้ตลอดมา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน เนื้อที่ 31.68 ตร.กม. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 273 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.91 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 478 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ตามถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 180 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงอินทร์บุรีเข้าไปอีก 2 กิโลเมตรก็จะถึงตำบลท่างาม

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว,ปลายอ,น้ำตาลอ้อยงบ

สถานที่

1. วัดกำแพง
2. วัดเกาะแก้ว
3. วัดแจ้ง
4. วัดตุ้มหู
5. วัดท่าอิฐ
6. วัดโพธิ์ลังกา
7. วัดหัวดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ร้าน OTOP ครัวเมืองอินทร์ ท่ารถ บ.ข.ส ถนนสายเอเชีย ก.ม.ที่ 155-156 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 ติดต่อ : คุณปาล์ม หาญพานิช โทรศัพท์ : 036-581-819, 05-189-3998

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานเส้นหวาย จักสานเส้นหวาย
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ประดับแจกันทรงเตี้ย หรือวัสดุอื่นๆ เช่นกระเช้าเถาวัลย์ ถาด ประดับโต๊ะรับแขก หรือสถานที่ต่าง ๆ
3 เข็มกลัดดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใบบัว เข็มกลัดดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ใช้สำหรับติดหน้าอกเสื้อสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในงานต่างๆ มีความสวยงามกลมกลืนกับเสื้อผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี