ข้อมูลตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำตาล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออินทร์บุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำตาล หมู่ 2 บ้านน้ำตาล หมู่ 3 บ้านน้ำตาล หมู่ 4 บ้านน้ำตาล หมู่ 5 บ้านน้ำตาล หมู่ 6 บ้านน้ำตาล หมู่ 7 บ้านน้ำตาล หมู่ 8 บ้านไร่ หมู่ 9 บ้านแหลมทอง หมู่ 10 บ้านแหลมไผ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 742 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 647 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

สถานที่

1. วัดโฆสิทธาราม
2. วัดทอง
3. วัดราษฎร์บำรุง
4. วัดศรีจุฬามณี
5. วัดศรีสำราญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ประกอบด้วย ว่านหางจระเข้ ปะคำดีควาย อัญชัน ขมิ้นอ้อย ผสมกับสารเคมีที่ใช้ทำยาสระผม เช่น ลาโนลีน ผงฟอง

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี