ข้อมูลตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประมาณ300กว่าปี ตำบลทองเอนยังมีสภาพเป็นป่า เริ่มแรกราษฎรจากบ้านสิงห์ วัดโพธิ์ศรี บ้านสาธุ และวัดม่วง เข้ามาจับจองถากถางพื้นที่เพื่อทำไร่ทำนา สมัยนั้นมีต้น"ทอง"ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมฝั่งน้ำ ต่อมาตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะ ต้นทองค่อยๆเอนลงมาพาดริมตลิ่งทั้งสองฝั่งเสมือนเป็นสะพานระหว่างชุมชนทั้งสองน้ำ มีการสร้างบ้านเรือนมากขึ้นจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกชื่อตามเหตุการณ์ของต้นทองว่า"ทองเอน"ภายหลังยกระดับเป็น "ตำบลทองเอน"

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดกับ ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,751 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 485 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเล 32) จากกรุงเทพฯไปทางนครสวรรค์ ถึงแยกสัญญานไฟจราจรอำเภออินทร์บุรี ประมาณ หลักกิโลเมตรที่160 ทางเข้าตำบลทองเอนอยู่ทางด้านขวามือ (ต้องผ่านแยกสัญญานไฟจราจร แล้วย้อนรถกลับมา ซึ่งตอนนี้ทางเข้าตำบลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือห่างจากจุดย้อนกลับ 1 กิโลเมตร)

ผลิตภัณฑ์

ปลาส้มฟัก,ซาลาเปา,ผลิตภัณฑ์ใบลาน-ไม้ไผ่

สถานที่

1. วัดไผ่ดำ อยู่ที่ ม.4 ต.ทองเอน
2. มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาวัดไผ่ดำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย2 เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดิมเป็นสาขาหนึ่งของมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้รับอนุญาตจากกรมศาสนาให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ 30 ม.ค. 2535 ปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นผู้จัดการ พระธรรมวราจารย์ เป็นผู้ขอจัดตั้งโรงเรียน พระครูธรรมธรหอมหวลฯ เจ้าอาวาสเป็นครูใหญ่ ที่สำคัญคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯมาเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามอาคาร เรียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543
2 วัดไผ่ดำ วัดไผ่ดำเป็นวัดเก่าแก่มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่26ไร่46ตารางวาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฎเป็นหลักฐานอยู่ ช่วงปี2465-2470มีพระภิกษุจำพรรษาบ้างเป็นบางปี เมื่อปี2470สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญานวงศ์ทรงมีบัญชาคณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุตไปอยู่ประจำ โดยมีพระครูประพัฒน์สีลคุณเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
3

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
2 ซาลาเปากำนันอุดร อินทร์บุรี รับประทานเป็นอาหารแก้หิวยามเดินทาง หรืออาหารว่างพร้อมการดื่มน้ำชา กาแฟ
3 ถั่วกรอบแก้ว ถั่วกรอบแก้ว
4 ปลาช่อนแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว
5 ปลาส้มฟัก ทองเอน ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละปี เพื่อแปลงรสชาติให้น่ารับประทานมากขึ้น และถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้นานตลอดปี
6 ผลิตภัณฑ์ใบลาน-ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ใบลาน-ไม้ไผ่
7 มะขามเปียกอัด มะขามเปียกอัด
8 ไข่เค็ม ไข่เค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี