ข้อมูลตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าฉนวน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมโนรมย์ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวัดใหญ่ หมู่ 2 บ้านท่าฉนวน หมู่ 3 บ้านท่าฉนวน หมู่ 4 บ้านหลั่น หมู่ 5 บ้านหัวยาง หมู่ 6 บ้านดอนฉนวน หมู่ 7 บ้านหางน้ำหนองแขม หมู่ 8 บ้านหางน้ำหนองแขม หมู่ 9 บ้านสะพานหิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา เขตติดต่อกับจ.อุทัยธานี

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,250 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากกก(เสื่อ),กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้

สถานที่

1. วัดจวน
2. วัดดอนสนวน
3. วัดบุญประชาวิทยาราม
4. วัดโพธิ์นิมิต
5. วัดโรงช้าง
6. วัดหัวยาง
7. วัดใหญ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
2 น้ำพริกนรกปลาย่าง น้ำพริกนรกปลาย่าง
3 เสื่อกก เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกก ใช้สำหรับปูนั่ง, นอน สามารถพกพาได้ กระทัดรัด หลากสีหลายลาย ทำความสะอาดง่าย มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายขนาด

สินค้าโอทอป ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ ชัยนาท