ข้อมูลตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อแร่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวัดสิงห์ ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อแร่ หมู่ 2 บ้านทุ่งแห้ว หมู่ 3 บ้านเนินบ้าน หมู่ 4 บ้านดงไร หมู่ 5 บ้านสำนักจั่น หมู่ 6 บ้านหนองจิก หมู่ 7 บ้านไร่ห้วยกระบอก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัว, ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กุดจอก กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่(ตะกร้า,กระเช้า,ฯลฯ)

สถานที่

1. วัดดงไร
2. วัดบ่อแร่
3. วัดราษฎร์นิธิยาวาส
4. วัดหนองจิก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเช้า กระเช้า
2 จักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองจิกได้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรง ไม่ขึ้นรา ไว้สำหรับใส่ของต่าง ๆ มีให้เลือกหลายขนาด หลายแบบ เช่น กระเช้า, ตะกร้า ฯลฯ
3 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท