ข้อมูลตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหมัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวัดสิงห์ ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองอีเซ้ง หมู่ 2 บ้านหนองกระเบียน หมู่ 3 บ้านหัวตะเฆ่ หมู่ 4 บ้านวังหมัน หมู่ 5 บ้านท่าข้าม หมู่ 6 บ้านหนองสระ หมู่ 7 บ้านหนองแก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะพานหิน กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

สถานที่

1. วัดราษฎร์สามัคคี
2. วัดวังหมัน
3. วัดสามัคคีธรรม
4. วัดหนองกะเบียน
5. วัดหนองโสน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ส้มโอ
2 แชมพูสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน มีกลิ่นหอมสมุนไพร สระได้ทุกวัน ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

สินค้าโอทอป ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท