ข้อมูลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ชัยนาท

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในเขตท้องที่ตำบลห้วยงูมีลำห้วยและคลองส่งน้ำเป็นจำนวนมาก และบริเวณนี้มีงูชุกชุมเมื่อจัดตั้งเป็นตำบลจึงเรียก ตำบลห้วยงู

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง ห้วย และแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ผ่านตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ถึง ตำบลห้วยงูที่ทำการ อบต. ประมาณ 17 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

อาหารบรรจุกระป๋อง,ซออู้ ซอด้วง,ไม้แขวนเสื้อ

สถานที่

1. สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
2.โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง
3. วัด จำนวน 4 แห่ง
4. ที่ทำการ อบต. จำนวน 1 แห่ง
5. ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะลาหมอนวด กะลาหมอนวด
2 ซออู้ ซอด้วง ซออู้ ซอด้วง
3 น้ำบรรจุขวด น้ำบรรจุขวด
4 อาหารบรรจุกระป๋อง นำวัสดุที่ต้องการจำหน่ายมาปรุงแต่งและบรรจุใส่กระป๋องเพื่อให้สามารถรับประทานได้เลย
5 ไม้แขวนเสื้อ ไม้แขวนเสื้อ

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ชัยนาท