ข้อมูลตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านสวนยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านสวนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ต.บ้านสวนทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ต.หนองรี บางส่วน ( ม.1 และ ม.3 ) ต.หนองข้างคอก (ม.1 และ ม.4 )

พื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านสวน มีฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,800 เมตร มีภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางทราย และ ต.นาป่า อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เสม็ด และ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองรี และ ต.หนองข้างคอก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบครันทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

การเดินทาง

เดินทางได้ 4 เส้นทางคือ 1. ถนนสุขุมวิท 2. ถนนสุขประยูร 3. ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 4. ถนนพระยาสัจจา ระยะทางจากจังหวัดชลบุรีถึงตำบลบ้านสวน ประมาณ 1 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

รองเท้าหนัง,ดอกไม้ประดิษฐ์,น้ำเก๊กฮวย

สถานที่

สมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระวิหารอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ สถานที่สวยงาม ร่มรื่น มีนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธามาสักการะเป็นจำนวนมาก

โรงแรม
1 นิวผาสุข ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3827 2264 จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 120 - 160 บาท
2 โรงแรมบายพาส 24/5 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3828 5332 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 140 - 180 บาท
3 โรงแรมสุขุมวิท 136/11 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3828 2971 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 80 - 160 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำเก๊กฮวย พลอยทิพย์เบปเวอร์เรจส์
2 ข้าวหลามแม่ไข่ ข้าวหลามแม่ไข่
3 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมเรยอง ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหมเรยอง
6 ตะกร้าถักเคลือบเงา ตะกร้าถักเคลือบเงา
7 น้ำตะไคร้ใบเตย น้ำตะไคร้ใบเตย
8 น้ำปลาหวาน น้ำปลาหวาน
9 น้ำยาล้างจาน สตรีซันโร่ น้ำยาล้างจาน สตรีซันโร่
10 ผลิตภัณฑ์จากหมูหยอง ผลิตภัณฑ์จากหมูหยอง
11 ยาน้ำสมุนไพร ตรา หมอย้ง เบอร์ 8 ยาน้ำสมุนไพร ตรา หมอย้ง เบอร์ 8
12 รองเท้าหนัง รองเท้าหนัง
13 หัตถกรรมจากเชือกปอ หัตถกรรมจากเชือกปอ
14 เสื้อบาติก เสื้อบาติก
15 เสื้อบาติกบุรุษ เสื้อบาติกบุรุษ
16 เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป เสื้อเชิ้ตสำเร็จรูป
17 ไอศกรีมหวานเย็นรสถั่วดำ ไอศกรีมหวานเย็นรสถั่วดำ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี