ข้อมูลตำบลเหมือง อำเภอเมือง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิม ตำบลเหมืองมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ เป็นน้ำขังตลอดปี มีลักษณะคล้ายท้องเหมือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า “เหมือง” ต่อมาทางราชการได้ประกาศจัดตั้ง เป็นตำบลขึ้นเรียกว่า ตำบลเหมือง อยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2446 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้ตำบลเหมือง รวมกับตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อมาได้แยกจากตำบลแสนสุขเป็นตำบลเหมือง อีกตำบล

พื้นที่

มีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีภูเขาบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยกะปิ และ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

การคมนาคม ถนนลาดยาง 5 สาย ถนนลูกรัง 4 สาย
การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ประปา มีใช้ที่หมู่ 1,2,3 และ 4
โทรศัพท์ มีใช้ทุกหมู่

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลด้วยเส้นทางถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3144 ห่างจากอำเภอเมืองชลบุรี 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

มะม่วงกวน,หัตถกรรมไม้

สถานที่

1) วัดเก่าโบราณ
2) วัดราษฎร์ศรัทธา (วัดท้ายดอน)
3) วัดตาลล้อม
4) อบต.เหมือง
5) ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี
6) สนามกอล์ฟปัญญาฮิลล์
7) สำนักสงฆ์สันติภักดิ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเก่าโบราณ เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะพบสถูปที่หลงเหลืออยู่ ปัจจุบันเป็นวัดสอนภาษาบาลี สัตสกฤต มีความร่มรื่นและร่มเย็น
2 วัดตาลล้อม ที่มาของชื่อ เกิดจากในสมัยก่อน เป็นวัดที่ล้อมรอบไปด้วยต้นตาล จึงเป็นที่มาของชื่อ มีหลวงพ่อพูนที่เป็นที่นับถือของชาวตำบลเหมือง ชาวบ้านมักจะไปกราบไหว้ขอพรหรือไม่ก็บนบานศาลกล่าว และแก้บนด้วย ขนมเปียกปูน กล้วยและน้ำดื่ม
3 สนามกอล์ฟ PANYA HILLGOLF CLUB ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลเหมือง เป็นสนามกอล์ฟที่ผู้ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟนิยมไปเล่น ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทะเลและหมู่บ้านได้
4 สำนักสงฆ์สันติภักดิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่บนเนินเขา มีความร่มเย็นด้วยพรรณไม้ป่าที่ล้อมรอบ เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารลูกทุ่ง 9/1 หมู่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อาหารป่า อาหารทะเล
2 สวนอาหารเขาพุ หมู่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อาหารป่า อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบแผ่น กล้วยอบแผ่น
2 มะม่วงกวน มะม่วงกวนเป็นแผ่น บรรจุถุงละ 6 แผ่น ราคา 20 บาท
3 รองเท้าเพ้นท์ รองเท้าเพ้นท์
4 เชิงเทียนไม้ไผ่ เชิงเทียนไม้ไผ่
5 แชมพู, ครีมนวดผม แชมพู,ครีมนวดผมดอกอัญชัน

สินค้าโอทอป ตำบลเหมือง อำเภอเมือง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหมือง อำเภอเมือง ชลบุรี