ข้อมูลตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่างศิลา เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.เมือง ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างศิลา, หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือ, หมู่ที่ 3 บ้านโพรง, หมู่ที่ 4 บ้านโรงหาด, หมู่ที่ 5 บ้านโรงหาด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้ จรด ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก จรด ทะเลอ่าวไทย

ผลิตภัณฑ์

ครกหินอ่างศิลา, ข้าวตู

โรงแรม
1 ทามารินา รีสอร์ท 23/9-10 หมู่ 5 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3839 8218-9, 08 1782 9239 โทรสาร : 0 3839 8219 จำนวนที่พัก 11 หลัง ห้อง, ราคา 1,800 - 2,500 บาท
2 บ้านใบบัว รีสอร์ท 27 หมู่ 5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร : 0 3839 8408-9 โทรสาร : 0 3839 8489 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 1,350 - 1,550 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวตู ข้าวตู
2 ครกหินอ่างศิลา ครกหินอ่างศิลา
3 ครกหินอ่างศิลา ทำมาจากหินแกรนิต หินอ่างศิลา นำมาแกะโดยใช้เครื่องมือ และแรงงานฝีมือให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ
4 ครกหินแกรนิต ครกหินแกรนิต
5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เสื้อยืดคอปกบุรุษ สตรี เสื้อยืดปักลาย เสื้อผ้าบาติก
6 อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ

สินค้าโอทอป ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง ชลบุรี