ข้อมูลตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบอนแดง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของ อ.บ้านบึง ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพยอม, หมู่ที่ 2 บ้านหนองบอนแดง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง, หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำคำ, หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขาว, หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโปร่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งขวาง และ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองอรุณ และ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ขลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง และ ต.หนองหงส์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์

กล้วยม้วนสมุนไพร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยม้วนสมุนไพร ทำจากกล้วยน้ำว้าดิบ รสชาดอร่อย มีหลายชนิด ได้แก่ รสสมุนไพร น้ำผึ้ง โอวัลติน เนย ฯลฯ
2 น้ำสำรอง น้ำสำรอง
3 เครื่องดื่มมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น เครื่องดื่มมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น (ตราโมเม้นต์)

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง ชลบุรี