ข้อมูลตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองอิรุณตั้งชื่อตามชื่อเจ้าของหนองน้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ ประชาชนในหมู่บ้านใช้น้ำจากหนองน้ำนี้ ซึ่งเจ้าของเป็นผู้หญิง นามว่า "รุณ" ชาวบ้านจึงเรียกหนองอีรุณ ต่อมาเปลี่ยนเป็นหนองอิรุณเพื่อความไพเราะ ตำบลหนองอิรุณเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2479 ต่อมา ปี พ.ศ.2481 กระทรวงมหาดไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอบ้านบึงเป็นอำเภอบ้านบึง ตำบลหนองอิรุณจึงแยกมาอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านบึง และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่

ตำบลหนองอิรุณ มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 112.60 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 85 คน/ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปลูกพืชไร่ เช่น ไร่อ้อย มันสำปะหลัง สัปปะรด และมีแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่ตลาดเนินโมก ตลาดอ่างเวียน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม และ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 4 เส้นทาง ได้แก่
1. ถนนสาย 344 ชลบุรี - แกลง
2. ถนนสาย 331 พนมสารคาม - สัตหีบ
3. ถนนสาย 3289 หนองซาก - เนินโมก
4. ถนนสาย 315 หนองซาก - พนัสนิคม

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง,แกนสับปะรดอบแห้ง,ตุ๊กตาออมสิน

สถานที่

1.วัดเขาถ้ำ
2.ที่ทำการ อบต.หนองอิรุณ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดงบรรจุถุง ๆ ละ 2 กิโลกรัม
2 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง "พิชญา" บรรจุในถุงพลาสติกใส
3 ชุดโต๊ะเก้าอี้เด็ก student set table&chairs ชุดโต๊ะเก้าอี้เด็ก student set table&chairs
4 ตุ๊กตาเซรามิค ตุ๊กตาเซรามิค ออมสินชนิดต่าง ๆ รูปหล่อปูนพลาสเตอร์ ฯลฯ
5 เขียงไม้มะขาม เขียงทำกับข้าวไม้มะขาม
6 โต๊ะ-เก้าอี้การ์ตูนสำหรับเด็ก โต๊ะ-เก้าอี้การ์ตูนสำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี