ข้อมูลตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเหียงเป็นตำบลเก่าแก่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้มีทั้งไทยภาคกลางและไทยอีสาน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอพนัสนิคม ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองเหียงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 51,800 ไร่ หรือ 75.658 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาวังหิน และ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าบุญมี,ต.เกาะจันทร์ กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี และ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ รับจ้าง ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม
อาชีพเสริม จักสานและการปั้นเขาสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,416 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,208 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพ ฯ ใช้เส้นทางถนนสายบางนา - ตราด เข้าสู่ตัวจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 60 ก.ม. และแยกเข้าสู่เส้นทางอำเภอพนัสนิคม ระยะทาง 24 ก.ม. หรือ เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ ระยะทางถึงแยกเข้าอำเภอพนัสนิคม 70 ก.ม. จากตัวอำเภอพนัสนิคมถึงที่ทำการ อบต. หนองเหียง ระยะทาง 8 ก.ม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานไม้ไผ่

สถานที่

1.วัด 7 แห่ง
2.มัสยิด 4 แห่ง
3.ศาลเจ้า 1 แห่ง
4.สถานีอนามัย 2 แห่ง
5.โรงเรียน 6 แห่ง
6.สวนกุหลาบหนองรักมิตร ม.7
7.ที่ทำการ อบต.หนองเหียง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหนองสังข์ ตั้งอยู่ ม.12 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
2 มัสยิดดารุสซอลีฮัน ตั้งอยู่ ม.13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3 สวนกุหลาบรักมิตร ตั้งอยู่ ม.7 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น
2 จักสานไม้ไผ่ เป็นการนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ตะกร้าไก่ ตะกร้าใส่ของขวัญ จักสานหุ้มเซรามิก โคมไฟตะเกียงเจ้าพายุ เป็นต้น
3 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
4 เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี