ข้อมูลตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนนามะตูม เป็นชุมชนที่เก่าแก่ดั้งเดิมของอำเภอพนัสนิคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าว ซึ่งในอดีตตามคันนาจะเต็มไปด้วยต้นมะตูม และมีต้นมะตูมต้นหนึ่งที่ลำต้นใหญ่โต มีลักษณะเด่นที่ตำบลอื่น ๆ ไม่มี ชาวบ้านจึงใช้ชื่อว่า “มะตูม” เป็นชื่อของตำบลมาจวบจนปัจจุบัน

พื้นที่

ต. นามะตูม อยู่ทางทิศใต้ของ อ. พนัสนิคม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 4 กิโลเมตร การนำเสนอข้อมูลเรื่องรายได้ของกลุ่มอาชีพ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งขวาง , ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านช้าง , ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ,การพาณิชย์
อาชีพเสริม ปลูกผัก และทำขนมไทย

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ประปา มีใช้เฉพาะหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 บางส่วน
- โทรศัพท์ บางจุดยังไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

ตำบลนามะตูม มีพื้นที่ติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 0349 (พนัสนิคม – หนองชาก)

ผลิตภัณฑ์

ขนมไทย,ตะกร้าสองหู

สถานที่

1) วัดนามะตูม
2) วัดใหม่ท่าโพธิ์
3) วัดห้วยสูบ
4) อบต. นามะตูม
5) สถานีอนามัยบ้านห้วยสูบ
6) โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดนามะตูม เป็นวัดที่มีอายุยาวนาน และมีพระอุโบสถที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น
2 วัดใหม่ท่าโพธิ์ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถอายุหลายร้อยปี ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ และยังคงสภาพเดิมไว้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมไทย ขนมลูกตาล , ขนมใส่ใส้ , ขนมเทียนแก้ว , ขนมชั้น , เม็ดขนุน , สังขยา ฯ
2 ตะกร้าสองหู ตะกร้าสองหู
3 ไก่ชน ไก่ชน

สินค้าโอทอป ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี