ข้อมูลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชิงเนินเดิมมีชื่อว่าตำบลหนองบัว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 มีนายอึ่ง ทิศา เป็นกำนันคนแรก จนถึงปี พ.ศ.2485 ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลหนองบัวมาเป็นตำบลเชิงเนิน เหตุที่ใช้ชื่อเชิงเนินเพราะบ้านของกำนันคนแรกตั้งอยู่ชายเขา ตำบลเชิงเนินปัจจุบันตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินทรายไม่เหมาะสมในการทำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติ 4 สาย พื้นที่ทั้งหมด 10,989 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,418 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาตาขวัญ อ.เมือง และ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ปากน้ำระยอง , เทศบาลเมืองระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะพง , ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำคอก , ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 10,229 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางสายสุขุมวิท เลี้ยวออกไปเส้นเลี่ยงเมืองสาย 36 ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยองถึงตำบลเชิงเนิน ประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไก่สวยงาม,กะปิ,น้ำปลา, ถั่วกรอบแก้ว

สถานที่

1.วัด จำนวน 5 แห่ง
2.มัสยิด จำนวน 2 แห่ง
3.สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
4.โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง
5.ที่ทำการ อบต.เชิงเนิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนังใหญ่วัดบ้านดอน วัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน มีการจัดแสดงหนังใหญ่เป็นงานประจำทุกปี ในช่วงเดือนเมษายน

โรงแรม
1 บูรพา รีสอร์ท 2/1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3861 2482-3 , 0 3861 7079 โทรสาร : 0 3862 2949 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 450 - 650 บาท
2 ประเสริฐ บังกะโล 7/12 ถ.บางพระ-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3862 2818 โทรสาร : 0 3862 2819 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท
3 ยินดี คอร์ด 2/8 ถ.ราษฎร์บำรุง ซอย 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3880 7770-7 โทรสาร : 0 3880 7769 จำนวนที่พัก 56 ห้อง, ราคา 350 - 9,000 บาท

ร้านอาหาร
1 บ้านลูกมด ม.1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
2 ร้านคุ้มหลวง ม.3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
3 ร้านจีราอัท ม.2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
4 ร้านลุงหนวด ม.4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูรหอม การบูรหอม
2 กาแฟปรุงสำเร็จ ตรามุกอรชร กาแฟปรุงสำเร็จ ตรามุกอรชร
3 ขนมไทย ข้าวเม่าทรงเครื่อง ถั่วกรอบแก้ว ขนมเทียน
4 น้ำส้มเกล็ดหิมะ น้ำส้มเกล็ดหิมะ น้ำมะพร้าวเกล็ดหิมะ น้ำลำใยเกล็ดหิมะ น้ำแดงใส่เมล็ดแมงลัก รับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองจากโครงการอาหารปลอดภัย
5 สมุนไพรไล่แมลง สมุนไพรไล่แมลง
6 หมอนสมุนไพร หมอนสมุนไพร
7 เครื่องประดับคริสตัล เครื่องประดับคริสตัล
8 ไก่สวยงาม ไก่พื้นเมืองประเภทสวยงาม เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่หางเหลือง เป็นต้น

สินค้าโอทอป ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง