ข้อมูลตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำคอก เป็นตำบลที่เล็กที่สุดในอำเภอเมืองระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอมืองระยอง 7 กิโลเมตร เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทับมาและแยกเป็น ตำบลน้ำคอก เมื่อปี พ.ศ.2484 มีเรื่องเล่าว่าตำบลน้ำคอกมีวัด 2 วัด คือ วัดน้ำคอกเก่า (ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ อบต.เชิงเนิน) และวัดน้ำคอกใหม่ พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่โดยรอบทั้งตำบล ชาวบ้านจึงเรียก "ตำบลน้ำคอก" เพราะเป็นที่ลุ่มและล้อมรอบไปด้วยน้ำ (มี 4 หมู่บ้าน)

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 990 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถโดยสาร (สองแถว) จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองผ่านถนนจันทอุดม ผ่านสีแยกเกาะลอยเข้าสู่ตำบลน้ำคอก รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เห็ดนางรม,เห็ดนางฟ้า

สถานที่

1) โรงเรียนวัดน้ำคอก
2) สถานีอนามัยตำบลน้ำคอก
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4) วัดน้ำคอก (ใหม่)
5) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6) ศูนย์การเรียนชุมชน
7) ศูนย์ฝึกอาชีพ
8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร้านอาหาร
1 ร้านก๋วยเตี๋ยวพรช ถนนระยอง-บ้านค่าย ก๋วยเตี๋ยว (ปลา)
2 ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ ถนนระยอง-บ้านค่าย ก๋วยเตี๋ยว (เป็ด)
3 ร้านปั้นปิ่น ถนนระยอง - บ้านค่าย อาหารเวียตนาม
4 ร้านไก่โอ่ง ถนนระยอง-บ้านค่าย ไก่อบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ดนางรม-นางฟ้า ผลิตภัณฑ์จากเห็ดสดชนิดต่าง ๆ บรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 1 กิโลกรัม

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง ระยอง