ข้อมูลตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทางเกวียนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแกลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองน้ำขาว หมู่2 บ้านหนองกันเกรา หมู่3 บ้านอ่างตานน หมู่4 บ้านดอนสำราญ หมู่5 บ้านท่าตลก หมู่6 บ้านทะเลน้อย หมู่7 บ้านเพลงช้างเผือก หมู่8 บ้านคลองใช้ หมู่9 บ้านหนองโพรง หมู่10บ้านหนองแช่เรือ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,125 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 61.94 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนทอด,น้ำพริกปลากะตัก,ซอสปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูป ,ปลากะตั

สถานที่

1.วัดเจริญสุข
2.วัดพลงช้างเผือก
3.วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
4.วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม
5.วัดสารนาถธรรมาราม(สารนารถธรรมาราม)
6.วัดหนองกันเกรา

โรงแรม
1 ชำฆ้อ ฟิชชิ่งปาร์ค 200/28-29 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3867 4078, 08 6108 9787, 08 6314 6565 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท
2 ดำรงชีพ อินน์ รีสอร์ท 9 ถ.สุนทรภู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3867 4459 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 1,000 - 1,500 บาท
3 แกลง พาเลซ 179 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3867 1757-8 โทรสาร : 0 3867 1578 จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 350 - 690 บาท
4 โรงแรมกรีนเฮ้าส์ ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3867 1981-2 จำนวนที่พัก 49 ห้อง, ราคา 280 - 380 บาท
5 โรงแรมวชิรา 147 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3867 1062 จำนวนที่พัก 46 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท
6 โรงแรมวีระเจริญ 21 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 2110 โทร : 0 3867 1040 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 130 - 180 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ กะปิ
2 ชุดโต๊ะอาหาร ชุดโต๊ะอาหาร
3 ซอสปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูป ซอสปรุงรสผัดไทยสำเร็จรูป
4 ทุเรียนทอด มีลักษณะคล้ายมันกรอบ ทอดกรอบเป็นชิ้น ยิ่งรับประทานยิ่งเพลิน
5 น้ำพริกปลากะตัก น้ำพริกปลากะตัก
6 ปลากระตักปรุงรส ปลากระตักปรุงรส
7 ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเช่น ขนุน สับปะรด ทุเรียน มะม่วงอบกรอบ
8 เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์

สินค้าโอทอป ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง