ข้อมูลตำบลวังหว้า อำเภอแกลง ระยอง

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหว้าเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เหตุที่เรียกชื่อนี้มีความหมายคือ "วัง" หมายถึงห้วงน้ำลึก "หว้า" หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นอยู่ในที่ริมน้ำท่วมถึง เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันจึงเป็น "วังหว้า" ซึ่งผู้เฒ่าเล่าไว้ว่า ลำคลองวังหว้าตรงกันข้ามกับสวนธารเกษมเป็นคุ้งน้ำลึก ฝั่งซ้ายมีต้นหว้าขนาดใหญ่กว่าไม้อื่น ๆ ในบริเวณนั้นอยู่บนตลิ่งต้นหนึ่ง ข้าววังน้ำลึกนั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "วังหว้า" มาถึงปัจจุบันนี้ ตำบลวังหว้าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลาอกแตก หมู่ 2 บ้านวังหว้า หมู่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 4 บ้านเจริญสุข หมู่ 5 บ้านวังหิน หมู่ 6 บ้านเขาดิน หมู่ 7 บ้านชากตะไคร้ หมู่ 8 บ้านเนินหย่อง หมู่ 9 บ้านหนองกวาง หมู่ 10 บ้านเขาหินแท่น หมู่ 11 บ้านหนองรี หมู่ 12 บ้านหนองหอย หมู่ 13 บ้านวังศิลา

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบสลับกับที่ดอนเป็นลูกคลื่น มีคลองน้ำไหลผ่านตลอดตามความยาวของพื้นที่ในตำบลเป็นระยะทาง 28 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 37,006 ไร่ คิดเป็น 59.21 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.แกลง , ต.กระเฉด อ.เมือง และ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,903 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 766 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.02 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถใช้เส้นทางหลัก 2 สาย คือ สายแรกใช้ถนนสุขุมวิทผ่านตัวจังหวัดมายังตำบลระยะทางจากตัวจังหวัดมาประมาณ 55 กม. สายที่สอง ใช้ถนนบางนา - ตราด ตรงมาถึงสี่แยกไฟแดงตลาดภิบาลพัฒนา เลี้ยวขวาเข้าถนนสายสุขุมวิทตรงไป 3 กม. ก็จะเข้าถึงตำบลวังหว้า

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนทอด-กะปิ

สินค้าโอทอป ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง ระยอง