ข้อมูลตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังจันทร์แยกออกมาจากตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2520 อำเภอแกลงได้แยกเป็นกิ่งอำเภอวังจันทร์ และตำบลวังจันทร์ได้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวังจันทร์มาถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลวังจันทร์ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ประมาณ 10 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีลำธารไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่,รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,467 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 40 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางถนนลาดยางสายบ้านบึง-แกลง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงตำบลวังจันทร์ประมาณ 10 กิโลเมตร ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายสุขุมวิท-บ้านบึง-แกลงระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร(ถนนสายบ้านบึง-แกลง แยกจากถนนสายสุขุมวิท กม.ที่ 88-89)

ผลิตภัณฑ์

ขนุนทอดกรอบ,ทุเรียนทอดกรอบ,ดอกไม้ประดิษฐ์

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.วังจันทร์
2.วัดชุมนุมใน,วัดวังจันทน์,วัดชงโค,วัดศรีโสภณ
3.สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเขาหินแท่น
4.โรงเรียนบ้านชุมชนใน
5.โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์
6.โรงเรียนบ้านชงโค
7.สถานีอนามัยบ้านวังจันทร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์จากกระดาษครีม
2 ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนทอดกรอบบรรจุถุง

สินค้าโอทอป ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ ระยอง