ข้อมูลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมตำบลหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีต้นบัวขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำ ประมาณกันว่าหนองน้ำแห่งนี้มีอายุถึง 250 ปี ชาวบ้านดั้งเดิมอพยพมาจากบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ผู้นำชาวบ้านที่มาตั้งรกรากคนแรก คือ นายเพช วิรัตน์พันธ์ ต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกหรือสมัยนั้นเรียกว่า ผู้นำแขวง

พื้นที่

ตำบลหนองบัวอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านค่าย มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบลาดลงสู่แม่น้ำ ดินเป็นดินทรายและดินเหนียวปนตะกอน เหมาะสำหรับปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น บางส่วนเหมาะสำหรับการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,601 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายบางนา - ตราด หรือเส้นทางมอเตอร์เวย์ถึงชลบุรีสามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดระยองได้ 3 เส้นทาง คือ
1.ใช้ถนนสาย 36 ถึงเกาะกลอยแยกซ้ายเข้าสู่ถนนสาย 3138 บ้านค่าย - บ้านบึง ระยะทาง 19 ก.ม. ถึงตำบลหนองบัว
2.ใช้ถนนสายสุขุมวิทผ่านจังหวัดระยองถึงสี่แยกโรงพยาบาลระยองเลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกเกาะกลอยเข้าสู่ถนนสาย 3138 ระยะทาง 19 ก.ม.
3.ใช้ถนนสาย 3138 ผ่านอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผ่านเขตอำเภอปลวกแดง เข้าสู่ตำบลหนองบัว

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แปรรูป

สถานที่

1.สำนักสงฆ์ปีปผลิวนาราม ม.8
2.ที่ทำการ อบต.หนองบัว

ร้านอาหาร
1 ร้านกันเอง 70/7 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
2 ร้านข้าวต้ม 24 น. 89/1 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
3 ร้านครัวริมทาง ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
4 ร้านพรชัย สาขา 2 ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวมันไก่, ข้าวหมูแดง
5 ร้านสาคาราโอเกะ 121/6 ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
6 ร้านอาหารจ่าเริง 45/1 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
7 ร้านอาหารศิริ 19/40 ม.8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
8 ร้านอาหารเรือนทอง 13 ม.3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง
9 ร้านเน๊ะโภชนาการ ม.6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเช่น มะม่วงแช่อิ่ม กล้วยตาก กล้วยฉาบ สับปะรดหยี ชมพู่หยี มะกอกแช่อิ่ม ตะลิงปลิงหยี กล้วยกวน เป็นอาหารว่างและเก็บไว้รับประทานได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง