ข้อมูลตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมาบยางพร ได้แยกออกจากตำบลปลวกแดงตามลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปลวกแดง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมาบเตย หมู่ 2 บ้านเนินสวรรค์ หมู่ 3 บ้านมาบยางพร หมู่ 4 บ้านห้วยปราบ หมู่ 5 บ้านวังตาลหม่อน หมู่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ หมู่ 7 บ้านชากอ้อย

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาสูงต่ำสลับกัน มีเนื้อที่ทั้งหมด 81.072 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,670 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา และ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 99.90 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิท พอถึงจ.ชลบุรี แยกบ้านบึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายบ้านบึง - บ้านค่าย (เส้นทางหลวงหมายเลข 3138) เป็นระยะทางประมาณ 64 กม. ถึงทางแยกเข้าเขาน้อยเลี้ยวขวาเข้าอำเภอป7 กม. เข้าถนนสายปลวกแดง - ห้วยปราบ ระยะทาง 3 กม. ถึงต.มาบยางพร

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดสด-พายสับปะรด

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำดอกกราย
2. วัดมาบเตย
3. วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่)
4. สนามกอล์ฟเกรดเลค

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เกรทเลคกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ เป็นสนามกอล์ฟของเอกชนร่วมทุนดำเนินการ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ประกอบไปด้วยสโมสร อาคารที่พัก และห้องอาหาร
2 อ่างเก็บน้ำดอกกราย เป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ เมื่อก่อนเป็นศูนย์การศึกษาการพัฒนาปลวกแดง ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยว มีสถานที่สำหรับฝึกอบรม
3 วัดมาบเตย เป็นจุดศูนย์รวมของการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตำบลมาบยางพร
4 วัดราษฎร์อัสดาราม (สะพานสี่) เป็นจุดศูนย์รวมของการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของตำบลมาบยางพร

โรงแรม
1 เกรทเลคพรอพเพอร์ตี้ 77 หมู่ 5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร : 01-2186913, 2187620 โทรสาร : 038-622630 ราคา 850 - 24,00 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ครัวปลวกแดง 189 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร : 0 อาหารไทย - ญี่ปุ่น/อาหารตามสั่ง/คาราโอเกะ
2 ร้าน ป.ไก่ย่าง 319 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร : 0 อาหารอีสาน/อาหารตามสั่ง
3 ร้านตาจวน 253 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร : 0 ก๊วยเตี๋ยว/อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ที่คลอบกุญแจถักโคเชต์ ที่คลอบกุญแจถักโคเชต์
2 พายสับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์พายสับปะรดกวน เป็นการแปรรูปเป็นสับปะรดกวน ทำเป็นไส้พาย รสชาติหวาน กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูดและไม่เจือสี
3 สับปะรดกวน สับปะรดกวน
4 สับปะรดสด ผลิตภัณฑ์สับปะรดสด หวาน อร่อย สามารถนำไปทำน้ำสับปะรดสด และแปรรูปได้หลายชนิด

สินค้าโอทอป ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง