ข้อมูลตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำเป็นอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่ง อ.เขาชะเมา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านสามแยก หมู่2 บ้านน้ำใส หมู่3 บ้านมาบช้างนอน หมู่4 บ้านเหมืองแร่ หมู่5 บ้านสำนักกะเบา หมู่6 บ้านน้ำเป็น หมู่7 บ้านคลองพระเจ้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยทับมอญ กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านนา อ.แกลง และ ต.ชำฆ้อ กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,090 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 420 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกประดู่

สถานที่

1.วัดเขาชะเมา
2.วัดน้ำเป็น
3.วัดน้ำใส
4.วัดสามแยกน้ำเป็น

โรงแรม
1 คุ้มริมชะเมา 59 ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทร : 0 2377-4076, 08 1492-6265 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 800 - 1,500 บาท
2 ธารทิพย์ รีสอร์ท 231/1 หมู่ 1 (เขาจุก) ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทร : 08 1331-0992 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 1,500 - 2,000 บาท
3 เขาชะเมา ชาเล่ต์ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทร : 0 3864 8354 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 1,100 - 2,400 บาท
4 แพทองวารี ม.1 ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทร : 08 1439-39543 ราคา 1,500 - 3,500 บาท
5 แพรุ่งนภา ม.1 ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 ราคา 1,500 - 2,500 บาท
6 แพเรือนไทย 237 ม.1 ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 โทร : 08 1213-3670, 08 1481-2840 ราคา 1,500 - 4,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกบานเย็น ดอกบานเย็น
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม และใบยางพารา ต้นโสน
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกประดู่ ทำเป็นดอกไม้ได้หลายชนิด มีสีสรรสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง