ข้อมูลตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกการปกครองเป็น ต.น้ำเป็น เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2526 และแยกเป็น ต.ห้วยทับมอญ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2528 และเมื่อประกาศจัดตั้งกิ่ง อ.เขาชะเมา ออกจาก อ.แกลง เมื่อ ปี 2536 ต.ห้วยทับมอญ จึงอยู่ในเขต กิ่ง อ.เขาชะเมา มี 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร เป็นเขตติดต่อของ จ. ระยอง กับ จ. จันทบุรี และ จ.ชลบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำเป็น กิ่ง อ.เขาชะเมา จะระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชำฆ้อ , ต.เขาน้อย กิ่ง อ.เขาชะเมา จ. ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง / ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 250 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากที่ว่าการ กิ่ง อ.เขาชะเมา ต.น้ำเป็น ตรงไปยังเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3406 แยกทางหลวงหมายเลข 3 นายายอาม – เจ็กสยาม ตัดผ่าน ต.ห้วยทับมอญ พอดี ถนนลาดยางสะดวกในการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์

ยางแผ่นรมควัน

สถานที่

1.ที่ว่าการกิ่ง อ.เขาชะเมา
2.สถานีอนามัย
3.สถานีตำรวจ
4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
5.โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาคม
6.น้ำตกคลองปลาก้าง
7.เขาชะอางกลางทุ่ง

ร้านอาหาร
1 ครัวเล็กๆ 69/6 ม.1 ต.ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควัน แปรรูปจากน้ำยางสดเป็นยางแผ่นดิบ แล้วอบรมควัน
2 เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรเช่น แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอำเภอเขาชะเมา ระยอง