ข้อมูลตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2540 มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน ก.ม.12 หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน หมู่ที่ 5 บ้านชากผักกูด หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาทัย หมู่ที่ 7 บ้านมาบขมิ้น

พื้นที่

พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนิน สภาพดินเป็นดินปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พนานิคม กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่, รับจ้างในโรงงาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,022 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,078 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางไปยังตำบลด้วยเส้นทางถนนสาย 36 จากจังหวัดระยองถึงแยกมาบข่าเลี้ยวขวาเข้าสู่กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนิคมพัฒนาจะเลี้ยวขวาไปทางถนนสาย 13 ตั้งแต่ซอย 3 ถึงซอย 6 ส่วนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาจะอยู่ห่างจากกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ประมาณ 500 เมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำว่านหางจระเข้

สถานที่

1.วัดปกรธรรมมาราม ซอย 4
2.วัดชากผักกูด
3.วัดหนองบอน
4.ที่ทำการ อบต.นิคมพัฒนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วอบสมุนไพรตราแม่อุบล
2 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3 น้ำว่านหางจระเข้ น้ำว่านหางจระเข้
4 ผลิตภัณฑ์รองเท้า ผลิตภัณฑ์รองเท้า
5 สับปะรดกวน สับปะรดกวน
6 แก้วคริสตัล แก้วคริสตัล

สินค้าโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง