ข้อมูลตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวัดใหม่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่

เป็นชุมชนเมืองและเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทั้งหน่วยงานราชการที่สำคัญ หรือศูนย์กลางธุรกิจเอกชน วัดวาอารามต่างๆ รวมไปถึงสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันเป็นที่ประดิษฐ์สถานของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติด ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพ ค้าขาย,รับราชการและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๔ เส้นทาง ได้แก่
๑. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข๓) ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร
๒. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๖) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร
๓. กรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร
๔. ทางหลวงพิเศษ (motorway) เริ่มต้นที่ถนนศรีนครินทร์ สิ้นสุดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข ๓ อีก ๑๐๘ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๒๔๘ กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตาก

สถานที่

1.สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2.ศาลากลางจังหวัด
3.ที่ว่าการอำเภอ
4.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เยื้องกับศาลากลางจังหวัด ริมถนนเลียบเนิน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ทุกช่วงเช้าและเย็นจะมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
2 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ความร่มรื่นและสวยงาม มีการขุดบึงล้อมรอบซึ่งใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด เกาะกลางบึงประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ คือพระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นที่รวบรวมกำลังพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

โรงแรม
1 คาริบู ไฮแลนด์ โฮเทล 14 ซอยชวนะอุทิศ 3 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3932 3431-5 โทรสาร : 0 3932 1584 จำนวนที่พัก 112 ห้อง, ราคา 990 - 4,000 บาท
2 จันทบุรี โฮเต็ล 42 ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3931 1300, 0 3932 8077 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 120 - 350 บาท
3 เกษมศานต์ 1 98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3931 1100, 0 3931 2340 จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 170 - 450 บาท
4 เกษมศานต์ 2 23 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3931 1173 จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 120 - 170 บาท
5 เกียรติขจร 27/28 ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3931 1212, 0 3931 3139 จำนวนที่พัก 63 ห้อง, ราคา 150 - 220 บาท
6 เดอะ ริเวอร์ เกสท์เฮาส์ 3/5-8 ถ.ศรีจันทร์ เชิงสะพานตรีรัตน์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3932 8211, 0 1551 8655 โทรสาร : 0 3932 8533 จำนวนที่พัก 29 ห้อง
7 เมืองจันท์ 257-259 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3932 1909, 0 3932 1073, 0 3932 7244, 0 3932 7172 จำนวนที่พัก 90 ห้อง, ราคา 230 - 350 บาท
8 โรงแรมอรุณสวัสดิ์ 239 ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 0 3931 1082 จำนวนที่พัก 11 ห้อง

ร้านอาหาร
1 เอ็น.เค.สุกี้ 25/3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ โทร. 250178

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทับทิมสยาม
2 ป้ายบ้านเลขที่ประดับพลอย
3 กำไลเงินแท้ สลับสี ด้วยพลอยแท้ กำไลเงินแท้ สลับสี ด้วยพลอยแท้
4 ชุดขวัญใจมณีจันท์ ชุดขวัญใจมณีจันท์
5 ชุดน้ำใจ ชุดน้ำใจ
6 ชุดพราวพิลาสรัตนชาติมงคล ชุดพราวพิลาสรัตนชาติมงคล
7 ชุดสเน็คซัฟฟราย ชุดสเน็คซัฟฟราย
8 ณภัสสร ณภัสสร
9 บุปผารักษ์โลก บุปผารักษ์โลก
10 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
11 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
12 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
13 มณีจันท์เจิดจรัส มณีจันท์เจิดจรัส
14 มาลีมณีสยาม (เครื่องประดับ) มาลีมณีสยาม (เครื่องประดับ)
15 สร้อยสังวาลย์เงินประดับพลอยทับทิมจันท์ สร้อยสังวาลย์เงินประดับพลอยทับทิมจันท์
16 สละลอยแก้ว สละลอยแก้ว
17 สามัคคีรวมใจไทยมีสุข สามัคคีรวมใจไทยมีสุข
18 อัญมณีเพชรพลอย
19 เข็มกลัดนพเก้า ชื่อ รวมพลังหยุดภัย-ความรุนแรง เข็มกลัดนพเก้า ชื่อ รวมพลังหยุดภัย-ความรุนแรง
20 เข็มกลัดบุษราคัมนกยูงไทย เข็มกลัดบุษราคัมนกยูงไทย
21 เครื่องประดับต่าง ๆ เครื่องประดับต่าง ๆ
22 เครื่องสำอางค์สมุนไพรเมเต้ เครื่องสำอางค์สมุนไพรเมเต้
23 เครื่องเงินแบบมีลวดลาย เครื่องเงินแบบมีลวดลาย
24 เสน่ห์ล้ำบุษราคัม เสน่ห์ล้ำบุษราคัม
25 แดงมณี แดงมณี
26 ไพลินล้อมเพชร ไพลินล้อมเพชร

สินค้าโอทอป ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี