ข้อมูลตำบลแสลง อำเภอเมือง จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีในพื้นที่ตำบลแสลง มีสภาพเป็นป่าและทุ่งนา มีต้นไม้เป็นต้นไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ตามท้องทุ่งทั่วไปมีชื่อเรียกว่า ต้นแสลงใจ มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ต่อมามีราษฎรอพยพมาตั้งถิ่นฐานขึ้นเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านแสลง เมื่อชุมชนเจริญขึ้น มีราษฎรจำนวนมากพอ จึงได้มีการยกฐานะเป็นตำบลแสลง นับตั้งแต่นั้นมา

พื้นที่

มีพื้นที่ จำนวน 42.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,780 ไร่ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีที่ลุ่มเป็นบางแห่ง มีถนนตัดผ่านหลายสาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชากไทย ม.4 กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าหลวง ม.4-8 อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาบายศรี ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,612 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากถนนสุขมวิท มีทางแยกซ้ายถนนราดยางเข้าไป ประมาณ 1.5 กม. ถึงที่ทำการ อบต.แสลง

ผลิตภัณฑ์

ขนุนอบกรอบ, พริกไทยดำป่น

สถานที่

1.วัดแสลง

โรงแรม
1 นิว แทรเวิลลอด์จ 14/5 หมู่3 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร: 039 327581 FAX: 039 301555 ราคาห้องพัก 800-1,200 บาท/คืน
2 โรงแรมริมกรีน ศูนย์ฝึกปฎิบัติวิชาการท่องเที่ยวสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร: 039 312295 FAX: 039 301686 ราคาห้องพัก ห้องธรรมดา 500 บาท/คืน ห้องพิเศษ 700 บาท/คืน ห้องพักรวม 8 เตียง 1,500 บาท/คืน
3 โรงแรมอีสเทอร์น 899ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร: 039 312218 FAX: 039 3011985 ราคาห้องพัก 550-1,700 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านคุณแดง เลขที่ 28/8 ถ.ตรีรัตน์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร: 039 311 อาหารพื้นเมือง
2 ร้านแฟรนด์ เลขที่ 705 ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร:039 321588 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนุนอบกรอบ ขนุนทอดกรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลัก อนามัย
2 พริกไทยตรารวงคู่ พริกไทยตรารวงคู่
3 สายธารอัญมณี สายธารอัญมณี
4 แชมพูผสมน้ำผึ้ง แชมพูผสมน้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลแสลง อำเภอเมือง จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสลง อำเภอเมือง จันทบุรี