ข้อมูลตำบลบ่อ อำเภอขลุง จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของ อ.ขลุง ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองระหาน บ้านหวัก บ้านบ่อบน บ้านบ่อล่าง บ้านหัวนา บ้านมาบชุมเห็ด บ้านท่าสอน บ้านวังสรรพรส บ้านหวัก บ้านบ่อเจริญ

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 85.10 ตร.กม. หรือ 53,187 ไร่ มีแม่น้ำเวฬุไหลผ่าน ซึ่งกั้นระหว่าง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังสรรพรส ต.ซึ้ง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,396 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 647 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายสุขุมวิท หมายเลข 3 (เส้นทางไป จ.ตราด) ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 30 นาที ระยะทาง 30 กม. ก็จะเข้าสู่ ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหลาม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแห้ง

สถานที่

1. วัดเกาะ(ดอนอุดม) ม.3 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
2. วัดคงคาราม (บ่อ) ม.4 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
3. วัดท่าสอน ม. 7 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
4. วัดวังสรรพรส ม.8 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
5. วัดหนองระหาน ม.1 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
6. วัดหิรัญญาราม (หวัก) ม.9 ตำบลบ่อ ขลุง จันทบุรี 22110

ร้านอาหาร
1 ร้านพิกุลโภชนา 53/7 หมู่ที่ 10 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. (0 อาหารทะเล
2 ร้านวังปู 56 หมู่ที่ 10 ถ.เทศบาลสาย 2 อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. (039 อาหารทะเล
3 ร้านสามเอี่ยว 69/1 ถ.เทศบาลสาย 3 อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. (039) 441199, อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหลาม นำข้าวเหนียวอย่างดี น้ำกะทิที่ปรุงรสด้วยน้ำตาล, เกลือ ถั่วดำนำใส่กระบอก ไม้ไผ่สด และนำไปเผาจนสุก
2 อาหารทะเล (กุ้งแห้ง) นำกุ้งสดมานึ่งจนสุก และตากแดดให้แห้ง นำมากระเทาะเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อกุ้ง
3 อาหารทะเล (ปูทะเล) เป็นปูทะเลซึ่งจะจำหน่ายในช่วงฤดูที่ปูกำลังมีไข่เต็มท้อง ขนาด 2 - 3 ตัว/ก.ก.
4 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ และแก่ไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำมาคั่วให้สุก จึงนำกระเทาะเปลือกออกให้เหลือแต่เนื้อเมล็ดใน บรรจุใส่ถุงไม่ให้อากาศเข้า นำออกจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จันทบุรี