ข้อมูลตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยายร้าอยู่ในเขตการปกครองของเขตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.ท่าใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่

1.วัดไผ่ล้อม