ข้อมูลตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อพุได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองเป็นตำบลมาตั้งแต่สมัย ร.5 สมัยนั้นทางราชการได้สั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำประวัติตำบลในการตรวจเยื่ยมที่ตำบลบ่อน้ำพุ ได้พบว่าที่หน้าวัดบ่อพุ และบริเวณหน้าโบสถ์นั้นได้มีน้ำพุผุดขึ้นมาจากพื้นดิน เจ้าหน้าที่เห็นว่าใน ต.น้ำพุ มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลบ่อพุ" และเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเนินเขา เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม และมีแร่รัตนชาติในบางพื้นที่ ต.บ่อพุ มีพื้นที่ทั้งหมด 3.6 ตร.กม. หรือประมาณ 2,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากตัวเมืองจันทบุรี สามารถใช้เส้นทางสายถนนสีบุญเรือง เชื่อมถนนท่าแฉลบ ยาวประมาณ 11 กม. ก็จะเข้าสู่ตำบลบ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี อีกเส้นทาง จาก อ.ท่าใหม่ สามารถใช้เส้นทางสายถนนศรีบุญเรือง ระยะทางประมาณ 5 กม. ก็จะเข้าสู่ ต.บ่อพุ

ผลิตภัณฑ์

สละ

สถานที่

1. อบต.บ่อพุ
2. วัดบ่อพุ
3. วัดบน (ทับหลังนารายณ์, ตู้เก็บพระไตปิฎก, ตู้พระธรรม)
4. วัดกลาง
5. วัดลาด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดบ่อพุ
2 วัดบน (1)
3 วัดบน (2)
4 วัดบน (3)
5 วัดลาด
6 วัดกลาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สละ สละบรรจุตระกร้า มีรสหวาน หอม อร่อย เนื้อมาก เมล็ดเล็ก เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี

กลุ่มปลูกสละ
จันทบุรี