ข้อมูลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปัถวี ตามคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา มีคนรูปร่างอก 3 วา หน้า 3 ศอก มาอยู่ที่นี่ หวีที่ใช้สำหรับหวีผมใช้เขาควาย เมื่อมีการพบปะกับเพื่อน ๆ จะมีการตบหัวหยอกล้อกัน วันหนึ่งมีการหยอกล้อกันทำให้หวีที่เสียบบนหัวหล่นหาย อยู่มาวันหนึ่งได้มีการพบเห็นหวีเขาควายก็ถามกันว่า ใครมาปัดหวีหล่นที่นี่และเมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่า "ปัดหวี" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ปัถวี" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด 210 ตร.กม. หรือประมาณ 131,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,401 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,568 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.38 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางหลักเข้าสู่ตำบล คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กม. และมีเส้นทางคมนาคมในตำบลเป็นถนนลาดยาง 8 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 สาย ถนนหินคลุก 32 สาย ถรรเดินลูกรัง 46 สาย

ผลิตภัณฑ์

ระกำ-ไวน์ผลไม้

สถานที่

1. วัดจันทร์แสงสีวนาราม
2. วัดคลองขวาง
3. วัดมะทาย
4. วัดโป่งโรงเซนต์
5. น้ำตกปัถวี
6. น้ำตกชำปราง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเขาชำปราง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.ปัถวี อ.มะขาม ห่างจากถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ระยะทางประมาณ 7 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงามคงไว้ด้วยธรรมชาติ เดิมมีปูเจ้าฟ้าและพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง
2 น้ำตกปัถวี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ต.ปัถวี อ.มะขาม ห่างจากถนนสายจันทบุรี - สระแก้ว ระยะทางประมาณ 9 กม. ห่างจากเขื่อนคีรีธาร เป็นน้ำตกที่คงไว้ด้วยธรรมชาติ และเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ป่าธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ มีที่ทำการสำนักงานเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย เฉลิมพระเกียรติ

ร้านอาหาร
1 ร้านน้อง หมู่ 5 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 อาหารตามสั่ง
2 ร้านลูกศร หมู่ 7 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ระกำหวานคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ระกำหวานคุณภาพดี มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว อร่อย สะอาด มีกลิ่นหอม เนื้อนิ่ม
2 ไวน์ผลไม้ (ลำไย กระเจี๊ยบ ระกำ) สุราแช่ ประเภทไวน์ผลไม้ ลำไย กระเจี๊ยบ ระกำ ปริมาณสุทธิ์ 750 ซีซี 10 ดีกรี
3 ไวน์ระกำ ไวน์ระกำ

สินค้าโอทอป ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี