ข้อมูลตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะเปริด ในสมัยก่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาค้าขายมาพักค้างเกาะ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิด ชาวจีนจึงเรียกว่า "เกาะเปิด" หรือที่มาอีกชื่อหนึ่งคือ สันนิษฐานว่าชาวจีนที่มาพักอาศัยสร้างบ้านเรือนในเกาะแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาเลเรีย อหิวาตกโรค ผู้คนล้มป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่เหลือก็จะหนีเปิดไปจากเกาะกันหมด จึงเรียกว่า "เกาะเปิด" ต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยในเกาะนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเกาะนี้ใหม่ว่า "เกาะเปริด" เพื่อแก้เคล็ดและความเป็นศิริมงคลจึงเรียกกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.712 ตร.กม. หรือประมาณ 14,080 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองชิ่ม ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์, ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางทะเล

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 923 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 371 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางจากกรุงเทพฯ สามารถมาตามถนนสุขุมวิท เส้นทางบางนา - ตราด ระยะทางประมาณ 259 กม. ผ่านทางเข้าน้ำตกพลิ้วประมาณ 300 เมตร จะถึงทางเข้าอำเภอแหลมสิงห์ แล้วเลี้ยวขวามาตามเส้นทางที่จะไปอำเภอแหลมสิงห์ ประมาณ 8 กม. ก็จะถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายผ่านตำบลหนองซิ่มประมาณ 6 กม. ก็จะถึงตำบลเกาะเปริด

ผลิตภัณฑ์

กะปิ-น้ำปลา

สถานที่

1. อบต.เกาะเปริด
2. วัดเกาะเปริด
3. โรงพยาบาลของรัฐ
4. สถานีอนามัยตำบลเกาะเปริด
5. โบสถ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โอเอซิส-เวิลด์ เป็นฟาร์มปลาโลมา มีการแสดงโชว์ต่าง ๆ ของปลาโลมามากมายเ ป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
2 น้ำตกพลิ้ว อยู่ในเขตตำบลพลิ้ว ระยะทางห่างจากอำเภอแหลมสิงห์ประมาณ 16 กม.

โรงแรม
1 โฮมสเตย์ คลองยายดำทัวร์ 73 หมู่ 5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 โทร : 0 3936 3274, 08 6374 8979

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ ผลิตภัณฑ์กะปิ เป็นการนำผลผลิตทางทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน รสชาติอร่อย สะอาด มีกลิ่นหอม ไม่เจือสีและสารกันบูด
2 น้ำปลาแท้ตราปลาบิน น้ำปลาแท้ตราปลาบิน ผลิตจากปลาไส้ตันคุณภาพดี โดยมีส่วนระกอบที่สำคัญโดยประมาณ ปลาไส้ตัน 60 % เกลือ 35 % น้ำตาล 5 %
3 ปลาป่น รับซื้อปลาขนาดเล็กจากเรือประมงที่มาเทียบท่าเพื่อเติมน้ำมันและน้ำแข็ง แล้วนำปลาขนาดเล็กที่ซื้อมาทำปลาป่น เป็นปลาป่นที่มีโปรตีนสูงเนื่องจากเป็นปลาที่สดที่ได้ขึ้นมาจากทะเล

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี