ข้อมูลตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองชิ่ม ตามประวัติบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าตั้งแต่เดิมที่ตั้งตำบล ในปัจจุบันเป็นป่าล้อมรอบทุ่งกว้างที่ยังไม่มีการทำการเกษตรที่แน่นอน น้ำทะเลไหลซึมได้ สภาพพื้นดินมีสภาพเป็นกรดเพาะปลูกอะไรไม่ได้ ตรงบริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง น้ำมีรสกร่อยค่อนข้างจืด ราษำณที่ผ่านไปมาเมื่อได้ดื่มน้ำในหนองนี้แล้วรู้ว่ารสกร่อยเป็นน้ำจืดเรียกหนองน้ำนี้ว่า "หนองชิม" ต่อมาเรียกกันเพี้ยนไปว่า "หนองชิ่ม"

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 27,812.5 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแหลมสิงห์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,390 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 556 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางจากกรุงเทพฯ สามารถตามถนนสุขุมวิท เส้นทางบางนา - ตราด ระยะทางประมาณ 259 กม. เดินทางต่อมาตามทางหลวงหมายเลข 3 ผ่านปากทางเข้าน้ำตกพลิ้วประมาณ 300 เมตร จะถึงทางแยกเข้าอำเภอแหลมสิงห์ แล้วเลี้ยวขวามาตามเส้นทางที่จะไปอำเภอแหลมสิงห์ประมาณ 8 กม. ก็จะถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายเดินทางต่อมาประมาณ 2 กม. ก็ถึงตำบลหนองชิ่ม

ผลิตภัณฑ์

ปลาสามรสเสริมเกลือไอโอดีน

สถานที่

1. อบต.หนองชิ่ม
2.สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดหนองชิ่ม
4. ศาลเจ้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาสามรสเสริมเกลือไอโอดีน ผลิตภัณฑ์ปลาสามรสเสริมเกลือไอโอดีน ทำมาจากปลาไส้ตัน รสชาติกรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี