ข้อมูลตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองน้ำเค็ม จัดเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2491 ในอดีตตำบลคลองน้ำเค็มเป็นตำบลเดียวกับตำบลพลิ้ว ต่อมาได้มีการสำรวจแบ่งเขตตำบลขึ้นมาใหม่ และใช้ชื่อว่า "ตำบลคลองน้ำเค็ม" เหตุผลที่ชื่อตำบลคลองน้ำเค็ม เพราะมีลำคลองแยกออกจากคลองพลิ้วผ่านกลางหมู่บ้าน เป็นลำคลองที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงติดต่อกันระหว่างน้ำจืดที่ไหลจากน้ำตกพลิ้วลงสู่คลองพลิ้ว มาเชื่อมต่อกับคลองน้ำเค็มและเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการเกษตร บรรพบุรุษจึงใช้ชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลคลองน้ำเค็ม" และได้ยกระดับการปกครองท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

ตำบลคลองน้ำเค็มตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแหลมสิงห์ มีเนื้อที่ 14.35 ตร.กม. หรือประมาณ 8,968.75 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเนินเขา มีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองน้ำเค็ม และคลองพลิ้ว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองบัว, คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
- มีโทรศัพท์บ้านเกือบทุกครัวเรือน โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางจากกรุงเทพฯ เดินทางตามถนนสุขุมวิท สายบางนา - ตราด ระยะทาง 259 กม. จะถึงทางแยกเข้าอำเภอแหลมสิงห์ เลี้ยวขวาตามเส้นทางที่จะไปอำเภอแหลมสิงห์ประมาณ 5 กม. ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาผ่านตลาดพลิ้วประมาณ 2 กม. ถึงตำบลคลองน้ำเค็ม

ผลิตภัณฑ์

กุนเชียงปลา, ทุเรียนทอด, น้ำพริกกุ้งทุเรียน, กล้วยกรอบแก้ว

สถานที่

1. อบต.คลองน้ำเค็ม
2. วัดกลาง
3. วัดคลองน้ำเค็ม
4. ศาลเจ้าแม่บางเคียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 รอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่ในบริเวณวัดคลองน้ำเค็ม เมื่อประมาณ 100 ปีกว่ามาแล้ว เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน น้ำพริกกุ้งทุเรียน กล้วยกรอบแก้ว กุนเชียงปลา ผักเสี้ยนดอง ฯลฯ มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี