ข้อมูลตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง ตราด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองคันทรงเป็นตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตราด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแหลมหิน หมู่ 2 บ้านท่าระแนะ หมู่ 3 บ้านหนองคันทรง หมู่ 4 บ้านหนองคันทรง และหมู่ 5 บ้านแหลมสำโรง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้นเหมาะแก่การเกษตร พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสม็ด และ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันออก ติดกับ ปากแม่น้ำตราด อ่าวไทย อ.เมือง จ.ตราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเสม็ด และ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 961 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 610 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 63.47 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยเส้นทางถนนสายแหลมงอบ-ตราด เลี้ยวซ้ายถนนสายแหลมหิน-อ่าวไทย ประมาณ
ก.ม.ที่ 5 มีป้ายบอกชื่อบ้านหนองคันทรง

ผลิตภัณฑ์

โอ่งบัว,กุ้งแห้ง,กระโจมไฟ

สถานที่

1.วัดหนองคันทรง
2.ที่ทำการ อบต.หนองคันทรง
3.วัดแหลมหิน
4.โรงเรียนวัดหนองคันทรง
5.โรงเรียนวัดแหลมหิน
6.สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด
7.กระโจมไฟฟ้าแหลมเกาะปู
8.สวนสาธารณะหนองโบสถ์

โรงแรม
1 บ้านปูรีสอร์ท 199 ม.1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด โทร : 039 542355-6 , 01 2913818 โทรสาร : 039 512400 จำนวน 45 ห้อง ราคา 800-3,400 บาท

ร้านอาหาร
1 สวนปู 199 ม.1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด โทร : 039 512400 , อาหารทะเล อาหารไทย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ (คุณบัวเรียง) กะปิ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 กุ้งหวาน สายฝน กุ้งหวาน สายฝน
3 น้ำพริกกุ้งแห้ง ลุงแดง น้ำพริกกุ้งแห้ง ลุงแดง
4 อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ (ป้าแจ๋ว) อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ อาทิ กุ้งแห้ง กะปิ น้ำปลา ปลาเค็ม ปลากรอบ หมึกแห้ง น้ำพริกกุ้งแห้ง กุ้งหวาน และของฝากนานาชนิด
5 โอ่งบัว เป็นโอ่งขนาดใหญ่ ใช้ปลูกบัว เลี้ยงปลาสวยงาม และปลูกต้นไม้

สินค้าโอทอป ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง ตราด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง ตราด